Nyhet

Nya regler för brandfarliga varor

Från årsskiftet träder nya regler i kraft för hantering av brandfarliga varor.

– De har varit efterlängtade då befintliga föreskrifter på området är ålderdomliga, säger Johannes Forsberg, MSB.

I grunden är det främst en modernisering av befintliga regler, men en del nyheter finns också. Gränserna för när brandteknisk avskiljning respektive invallning krävs flyttas till skarp regeltext. Även regler kring användning av IBC (behållare för vätskor och bulk-last) preciseras.

I en bilaga finns tabeller som stöd och bör användas när man inte kan göra relevant bedömning av vilka avstånd som krävs för säker hantering.

– Men tabellerna ska inte användas som ett facit för hur det ska se ut. Den första lösningen ska vara att verksamheterna själva beräknar avstånd i de aktuella fallen.

Under året har MSB även infört ett undantag i föreskrifterna om tillstånd för hantering av brandfarliga gaser och vätskor (MSBFS 2013:3). Undantaget förenklar för fordonsägare med gasdrivna anordningar i fordon, som inte längre behöver söka tillstånd för hanteringen.

Nya regler brandfarliga varor

Undantag i föreskrifter