Erfarenhet

Fyllde på fel gas - biltanken exploderade

Två män stannade vid en av Storstockholms fåtaliga bränslepumpar för gasformigt fordonsbränsle och började tanka sin Subaru Bi-fuel. Medan en av dem letade efter något i bagageutrymmet stod den andre snett bakom bilen.  

Plötsligt skedde en kraftig explosion som slet sönder hela bakre delen av bilen. Mannen som stått lutad in under den öppna bagageluckan kastades iväg flera meter mot fronten på en taxibil som stod några meter längre bak. Han skadades svårt. Kamraten fick skär- och splitterskador men kunde själv ta sig in i stationshallen och få hjälp. Lyckligtvis uppstod det ingen brand.
 
Brand- och sjukvårdspersonal var snabbt på plats. Den svårast skadade mannen hade flera öppna frakturer och måste sövas innan han kunde transporterades till närmaste sjukhus.
  
Storstockholms Brandförsvars utredare gjorde redan i anslutning till olyckan en första besiktning av skadeplatsen. Den demolerade bilen, en Subaru Outback -08, kunde drivas med både gas och bensin. Innanför luckan för bränslepåfyllning fanns två separata påfyllningsöppningar, den ena för bensin och den andra för gas.
 
Dock inte för biogas med 230 bars fyllnadstryck utan för motorgas med ett påfyllningstryck om högst 30 bar!
 
På marken bredvid bilen hittades en adapter. Dess ena ände var försedd med gängor som passade till bilens bränsletank för motorgas. Den andra änden av adaptern var däremot utformad för att passa biogasanslutningen på macken.

Det var uppenbart att männen tankat fel sorts bränsle. Tanken som var avsedd för motorgas tålde inte det betydligt högre tryck som uppstod när den fylldes med biogas. En kontroll av bilens bränsletank visade tydligt att den rämnat på grund av för högt tryck.
 
Polisen omhändertog fordonet för teknisk kontroll. Efter förhör med den svårt skadade ägaren av bilen avskrevs alla brottsmisstankar. Bilen var privatimporterad, ägaren hade nyligen köpt den av en mellanhand. I köpet ingick den adapter som brandpersonalen hade hittat på olycksplatsen. 
 
Tidigare samma hade bilägaren ringt till den aktuella Statoilmacken och frågat om de sålde fordonsgas. Han hade då fått ett jakande svar. Han var helt ovetande om att det fanns olika sorters gas och vilka risker det innebar.
 
Några brister i Statoils anläggning kunde inte påvisas.

 

Artikeln bygger på en rapport av Leif Grönlund och Hans Lardner, Storstockholms brandförsvar.

Erfarenheter

  • Olyckor som denna kan bara ske om man använder en specialtillverkad adapter. Men en sådan är relativt enkel att tillverka och finns enligt uppgift att köpa på marknaden.
  • Okunnigheten om att det finns olika sorters fordonsgas är stor. Tyvärr har de olika egenskaper och kan medföra olika typer av risker.
  • Informationen om riskerna med att ”tanka fel” måste spridas bättre bland såväl användare av gasen som till alla som jobbar med den som leverantörer och återförsäljare.