Erfarenhet

Överhettade element

Brandutredarprogrammet har tidigare påtalat hur oljefyllda el-element kan bli överhettade och orsaka brand. Bland annat berättade vi under ”Erfarenheter” i Sirenen nummer 2/2004 om hur man på ett större hotell hade köpt in ett antal fristående el-element som de kunde låna ut till särskilt frusna hotellgäster.

De svensktillverkade elementen var termostatstyrda med en effekt på vardera 1 000 watt. För att ge en mjukare och mera behaglig värme var elementen fyllda med olja med hög flampunkt.

Varje element var försett med två rejäla fotstöd som gjorde att elementen blev fristående och kunde placeras var som helst i rummet. Vid leveransen låg fotstöden lösa i förpackningen. En av hotellets vaktmästare fick i uppgift att montera fotstöden så att elementen blev färdiga för utlåning.

Olyckligtvis var elementen nästan helt symmetriska. Stödbenen kunde monteras på både undre och övre sidan av elementen. Den enda synliga skillnaden var att styrenheten till termostaten hamnade närmast golvet om fotstöden placerades fel.

En kall vinterdag hade ett av de felaktigt monterade elementen placerats på ett hotellrum. Eftersom fotstöden satt fel ställdes elementet upp och ner. Styrenheten till termostaten hamnade ovanför oljenivån och fungerade inte som avsett.

Elementet överhettades och färgen på det började ryka. Lyckligtvis var hotellet skyddat med automatiskt brandlarm  med en rökdetektor i taket. Larmet utlöste, räddningstjänst och hotellpersonal kunde ingripa innan det blev brand med lågor.

Räddningstjänstens brandutredare lät experter vid Semko undersöka elementets konstruktion. Erfarenheterna spreds till Elsäkerhetsverket samt till tillverkaren som  genast vidtog åtgärder för att hindra att liknande brandtillbud skulle kunde inträffa.

Artikeln bygger på en rapport av Leif Ehrngren, Storstockholms brandförsvar. Stockholm

 

Omkullvält element orsakade brand

En familj som bodde på landet skulle få besök av några vänner. De skulle övernatta i ett gästrum som var inrett i ett gårdshus. För att förbereda besöket hade mannen i värdfamiljen dagen innan besöket slagit på ett oljefyllt elektriskt element som han ställt fritt på golvet i gästrummet.

Elementet hade maximal effekt 2 000 watt samt var försett med en termostat med en sexgradig skala som ställdes i läge 2.

element där keyboard bränt fast.Samtidigt hade mannen kastat ner några madrasser och andra sängkläder som fanns på ett lekloft ovanför gästrummet. Förmodligen hade madrasserna råkat knuffa omkull ett keyboard av plast som i sin tur gjorde så att det påslagna elementet ramlade omkull och blev liggande på sidan.

Nästa dag upptäckte familjen att det var svart av sot på insidan av fönstren till gårdshuset. Inne i gästrummet var det fortfarande varmt och tjockt av rök.

Räddningstjänsten larmades. Brandpersonalen konstaterade snabbt att det varit en omfattande glödbrand i rummet under natten. Lyckligtvis hade den självslocknat och eftersom rummet fortfarande var obebott hade ingen människa kommit till skada.

Kommunens olycksutredare förstod genast att branden berodde på att det omkullvälta radiatorn blivit överhettad och antänt en keyboard av plast som hamnat ovanpå.  Branden hade spridit sig till några leksaker samt till en madrass av skumplast som förkolnat och utvecklat massor av rök.

Därefter hade elden slocknat av syrebrist. Enligt tillverkaren skulle denna typ av radiator vara försedd med ett tippskydd som ska stänga av den om den välter.

Utredaren lät därför utföra två enkla försök:

Försök 1
Omkullvält elementEn ny oljefylld radiator av samma modell som den brandskadade placerades stående påslagen i effektläge 6 med termostaten i läge 2. Den vältes sedan omkull så att den låg horisontellt på sidan. Någon automatisk avstängning på grund av tippskydd kunde inte observeras. I stället steg temperaturen på elementets yta redan efter fem minuter till  cirka 275 grader. Brännbara föremål som lades på den varma delen av radiatorn började då ryka eller smälta. Trots att testet fortsatte i ytterligare en  timme steg inte temperaturen ytterligare.

Försök 2
Ytterligare ett försök genomfördes med samma radiator. Den slogs på med samma inställningar som tidigare men vändes denna gång helt upp och ner. Efter bara fem minuter kunde temperaturen 415 grader uppmätas på den varmaste punkten. Efter ytterligare två minuter brast en svetsfog på elementet och olja läckte ut. Strax efter sju minuter avbröts försöket.

Artikeln bygger på en rapport av Christer Amundsson, räddningstjänsten Västra Blekinge. 

Erfarenheter

  • En oljefylld el-radiator har en fyllnadsgrad på endast 35 procent. Om radiatorn vänds upp och ner rinner all oljan ner i den övre delen. Värmeslingorna, som normalt är placerade i botten, hamnar över ytan och blir snabbt överhettade.
  • Elektriska värmeslingor som ligger påslagna fritt utan kylning blir snabbt överhettade och kan till och med orsaka läckage.
  • Uppenbarligen fanns det inte något fungerande tippskydd som kunde stänga av strömmen till någon av de aktuella radiatorerna när de hamnade i felaktigt läge.
  • Radiatorer av denna typ bör konstrueras så att de inte kan monteras upp och ner.De bör också ha någon typ av säkerhetsbrytare som gör dem strömlösa om de utsätts för lutning som överstiger fastställda värden.