Erfarenhet

Cellplastisolerat hus brann våldsamt

Ett tvåvånings flerbostadshus med sammanlagt tolv lägenheter totalförstördes vid en våldsam brand.

När den första utryckningsstyrkan kom fram syntes kraftig rök från ett el/teleskåp som var placerat direkt mot husets yttervägg.
Räddningstjänstens första åtgärd blev att ta upp ett hål i fasaden bakom skåpet. De upptäckte då att väggen var isolerad med cellplast som redan brann kraftigt.
Dessutom fanns det rökfyllda luftspalter mellan lägenhetsmodulerna vilka snabbt kunde sprida lågorna.

För att kunna ventilera ut brandgaser och komma åt branden uppifrån gav räddningsledaren order om att såga upp ett plåttak. Samtidigt upptäckte man att det brann i cellplastisoleringen i krypgrunden under bottenbjälklaget.

All tillgänglig förstärkning kallades till platsen. Samtliga boende var då evakuerade.

Den brinnande byggnaden var liksom övriga fastigheter i området byggd av trä med putsad fasad. Vindsbjälklaget var isolerat med lösull. I övrigt användes cellplast i stor utsträckning som isoleringsmaterial.  Yttertaket var av plåt.

Samtliga lägenheter var enligt brandskyddsdokumentationen försedda med minst en fungerande brandvarnare.

Inriktningen på insatsen blev att hålla nere branden och begränsa den så att den inte spred sig till övriga byggnader i området. I samråd med restvärdesledare som kommit till platsen togs beslutet att inget restvärdesarbete skulle genomföras.

Alla resurser skulle inriktas på att hindra så att branden inte utvecklades ytterligare.

Vid fyratiden på morgonen var emellertid flerfamiljshuset helt ödelagt. En grävare rekvirerades för att riva resterna av ytterväggarna så att ansvaret för bevakning och eftersläckning kunde överlämnas till fastighetsägaren.

Några dagar senare hölls ett möte där räddningstjänsten, kommunens stadsbyggnadsförvaltning och fastighetsbolaget diskuterade det befintliga brandskyddets kvalitet och hur det kunde förbättras.

Slutsatsen blev att den brunna fastigheten och övriga byggnader i området uppfyllde kraven för brandteknisk klass 2.

För att förbättra säkerheten för de boende beslöts att komplettera de befintliga brandvarnarna i lägenheterna med seriekopplade detektorer också i trapphusen och övriga allmänna utrymmen.

Artikeln bygger på en rapport av Coogan Larsson och Patrick D´Imporzano, Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Erfarenheter

  • En brand inne i en vägg som är isolerad med denna typ av cellplast är mycket svårbemästrad. Branden sprider sig både uppåt och nedåt i väggarna.
  • Brandförloppet blir våldsamt och det är stor risk för brandspridning mellan lägenheterna via fönster och andra öppningar.
  • Räddningstjänstens uppföljning visar emellertid att det brunna huset var byggt enligt gällande bestämmelser för Br2.