Reportage

Sjukhuset skyddat mot 10 000-årsflöde

Genom en kombinerad skyddsvall och cykelbana har Karlstads kommun och Landstinget i Värmland klimatanpassat och skyddat Centralsjukhuset mot översvämningar som motsvarar ett 10 000-årsflöde.

Karlstad är byggt i ett låglänt deltaområde där Klarälven mynnar ut i Vänern.
MSB har identifierat Karlstad som ett av de mest riskutsatta områdena för översvämningar i Sverige, detta eftersom staden riskerar översvämmas av både Klarälven och Vänern.

I MSBs bedömning ingår både utbredningen för vattnet vid höga flöden och de intressen som kan hotas.

Klarälven kan enligt beräkningsmodellerna stiga till 2,3 meter över älvens normala nivå och skulle då översvämma inte bara delar av Centralsjukhuset utan också stora delar av staden.

Anna Sjödin– Karlstad är en stad med översvämningsrisker och har alltid haft översvämningar. En stor inträffade 1916 med ett 200-årsflöde. Vi har fyra typer av översvämningsrisker: skyfall, isproppar, Klarälven och Vänern. Klarälven stiger snabbt men sjunker undan på ett par veckor. Vänern stiger långsamt och kan ligga kvar i ett halvår. Har vi otur kan riskerna sammanfalla, säger översvämningssamordnare Anna Sjödin på Karlstad kommun.

Skyfall riskerar orsaka översvämning vid Centralsjukhuset i Karlstad eftersom dagvattensystemet varit underdimensionerat. Det har nu byggts ut för att klara ett 10-årsregn och består bl a av tre öppna dagvattenmagasin som klarar 3 000 kubikmeter, och fyra täckta kassettmagasin under parkeringar som sväljer 800 kubikmeter.

Dagvattnet släpps ut i Klarälven genom skyddsvallen med självfall så länge älven är lägre än marken innanför vallen.

Vid högvatten över dagvatten-​utloppen kommer backventiler automatiskt slå till och dagvattnet ledas till tre pumpstationer som pumpar ut det i älven. Två av pumparna har en kapacitet på 300 liter i sekunden och en klarar 600 liter i sekunden.

Översvämningsskyddet var budgeterat till 62 miljoner kronor och slutade på drygt 67 miljoner. En mindre del av finansieringen kommer från MSB.

– Projektet har fått 4,4 miljoner och vi hoppas kunna betala ut ännu mer eftersom sjukhus är en tydligt prioriterad samhällsviktig verksamhet. MSB har gjort analyser i arbetet med förordningen om översvämningsrisker där vi även ser att det finns risker på andra platser och ser gärna att Landstinget och kommunen går vidare för att hantera dessa. De har valt en robust lösning vid Centralsjukhuset som innebär att det går att plocka bort Centralsjukhuset från riskkartan, säger Anna Nordlander, MSB.