Arkivet

Satsar på Fip på ort utan brandstation

I Kvicksund finns ingen brandstation – men numera en Fip-enhet med beredskap i samhället. Det är en gemensam satsning av två räddningstjänster för att öka skyddet på orten.

Kvicksund med 2 000 invånare ligger vid Mälaren. Ett smalt sund delar orten. Den norra delen ligger i Västerås kommun, den södra i Eskilstuna.

Vid brand har drabbade fått vänta cirka 14 minuter på hjälp från Eskilstuna, Fip-enhet (förstainsatsperson) från Kolbäck har kunnat vara något snabbare.

Men nu har Mälardalens brand- och räddningsförbund och Räddningstjänsten Eskilstuna gemensamt satsat på en Fip-enhet på orten. Fem personer som bor och arbetar på orten är rekryterade och den med beredskap har med sig fordonet dygnet runt.

Den huvudsakliga uppgiften är att vara tidigt på plats, förmedla information till övriga räddningsstyrkor, och om möjligt utifrån den egna säkerheten göra en första skadebegränsande åtgärd.

– Så vitt vi känner till finns det inte på någon ort i Sverige Fip-enheter som är fristående på så sätt att man i egentlig mening inte är knutna till en brandstation och släckstyrka.

Kvicksunds Fip-enhet förväntas få runt 20 larm per år. Sett till kostnad-nytta räcker det med en insats vart femte år där konsekvensen minimeras i stället för totalskada för att enheten ska löna sig. Ett räddat liv motiverar resursen i 40 år.

De fem som rekryterats för enheten behöver inte rökdykarkompetens eller C-körkort och har fått en avkortad preparandutbildning.

Fip-enheten tillhör organisatoriskt Mälardalen, men de två räddningstjänsterna delar på kostnaderna, vilka beräknas till 395 000 om året.

Satsningen invigdes 8 oktober när politiker symboliskt kopplade samman två brandslangar på bron över Mälarsundet.

Två politiker inviger satsningen i Kvicksund.

Staffan Jansson, ordförande i direktionen för Mälardalens brand- och räddningsförbund, och Geerth Gustavsson, ordförande i Eskilstunas miljö- och räddningsnämnd, inviger satsningen i Kvicksund. Foto: Räddningstjänsten