Nyhet

– Vi måste öva för något ännu värre

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att vara på offensiven med utbildning och övning.

– I dag saknar många den breda kunskapen, säger Jan Andersson, myndighetens ansvarige på området.

Allt från personalen på golvet till beslutsfattare inom det katastrofmedicinska systemet måste utbildas och öva mer.

Tidigare har Socialstyrelsen tagit fram material som regionerna kan använda. Nu har myndigheten fått i uppdrag av regeringen att vara den som både tar fram och planerar övningarna.
– Vissa behöver breda och lättillgängliga utbildningar, andra spetskompetens. Förr hade till exempel fler kirurger militär utbildning i krigstraumatologi, de kunde göra blodstillande kirurgi. I dag saknar många den breda kunskapen, så vi har lång väg att gå. Men vi har börjat, säger Jan Andersson.

Bland annat har Socialstyrelsen krokat arm med MSB när det gäller att skapa samverkansövningar.
– Sjukvården kan inte själva hantera väldigt många drabbade, utan här måste det samverkas med polis, räddningstjänst, kommuner, länsstyrelser och andra samhällsaktörer och myndigheter.

Det behöver inte nödvändigtvis innebära gigantiska övningar med hundratals figuranter, det kan lika gärna handla om att testa sitt system i en skrivbordsövning.

Jan Andersson anser att det är viktigt att ha respekt för regionernas och kommunernas tid genom att presentera bra övningar med tydliga syften och mål, så de berörda vet varför de ska gå dem.
– Övar man inte på vissa saker kommer man inte klara dem i skarpt läge. Vid vissa terrorhändelser i Europa gick det bättre och snabbare, och fler liv räddades, för att man haft en stor övning innan. De som inte hade övat fick larmet försent och det blev kaos.
– I dagens läge måste vi öva något ännu värre än vi egentligen tror kommer hända, för faktum är att det kan hända.

Likt Taha Alexandersson påtalar Jan Andersson vikten av att se över den nationella samordningen. Hur gör man om en region blir överbelastad? Hur ska patienter triageras (prioriteras), transporteras och behandlas på rätt vårdnivå?
Där tittar Socialstyrelsen på ett förslag till nationellt prehospitalt triagesystem.
– Har man olika triagesystem i regionerna blir det svårt och utmanande vid större händelser med många drabbade där fler regioner samverkar. Vi kan inte bestämma vad och hur regionerna ska göra, men presenterar vi ett bra triagesystem tror jag det välkomnas i regionerna.

Bättre rustad för sjukdom

– Måste finnas skyldighet att hjälpa varandra