Reportage

Digital teknik stärker ledningsförmågan

Digital teknik blir allt viktigare för att stärka ledningsförmågan. Olycksplatsen har bildligt talat flyttat in till brandstationen.

GÖTEBORG
– Den inre staben kan se olycksplatsen på bild, insatsledaren får på bild information om vilka beslut och dokument som skapas i staben, alla är med i matchen på ett helt annat sätt, säger Anders Kimfors, stabschef vid räddningstjänsten Storgöteborg.

Tidigare skedde all kommunikation via radio eller telefon. Mottagaren fick orden men hade inte bilderna, med större risk för missförstånd. Dessutom var båda parter tvingade att lösgöra tid samtidigt. Nu kan mottagaren själv välja när information ska hämtas in.

Storgöteborgs nya system för beslut- och ledningsstöd har varit i drift något år. Grundkonceptet finns hos ytterligare ett tiotal räddningstjänster och har byggts med stöd av MSB som stått för hälften av kostnaderna. Systemen har utvecklats olika efter lokala behov.

– Vårt syfte är att stärka ledningsförmågan i samband med kriser eller extraordinära händelser. Lägesbilden ska kunna förmedlas till kommunal ledningsplats och länsstyrelse för att ge en samlad bild av situationen, säger Thomas Igelström, projektledare på MSB.

På Gårda, Storgöteborgs huvudbrandstation, fanns sedan tidigare två mobila stabsenheter som rullade ut vid behov.

I det nya systemet har man begåvats med ytterligare en stabsenhet som är mer välutrustad och baserad på containersystem.

Den nya enheten har stor bildskärm med pekfunktion (smartboard) som är kopplad till ledningscentral och inre stab. Bilder från skadeplatsen filmas med kameramobil (se artikel intill) och kan hämtas av larmfunktioner och beslutsfattare på högre nivå. Operatörer i ledningscentralen som för dialog med operatörer i den rörliga enheten får bilden från olycksplatsen visualiserad.

Och i andra riktningen kan personal på skadeplats hämta in ritningar, kartstöd, underlag för beslut med mera från inre staben.

– Stabsenheten har också en projektor där vi kan lägga upp större bild på en whiteboard, säger Kimfors.

Tekniken ger kontinuerlig kommunikation. Alla kan på egen hand vara uppdaterade, radiokontakt tas när det verkligen behövs.

Den nya stabsenheten bemannas i grunden med en ledningsoperatör, räddningsledaren eller motsvarande rör sig mellan skadeplatsen och enheten.

Dessutom finns plats för mindre möten med exempelvis polis eller sjukvård.

– Och skulle vår ledningscentral på Gårda bli utslagen kan dessutom den här enheten tillsammans med en av de mobila stabsenheterna ta över driften.

I anslutning till det operativa ledningsrummet på brandstationen finns ett rum där larmoperatör med den aktuella händelsen som specifik uppgift kan placeras. Ytterligare lokaler är möjliga att koppla samman med visualiseringssystemet för att se den information som utbyts mellan skadeplats och operativ ledning.

– Det är reservplatser för den operativa ledningen. Men kan vid större insatser användas när fler behöver samlas för kontinuerlig uppdatering, exempelvis politiker, militär och polis.

I samband med utvecklingen av det nya systemet för beslut- och ledningsstöd har också kontakt med polishelikopter skapats.

– Bilder från helikoptern kan skickas till vår operativa ledning, vi kan få mycket värdefull överblick av skogsbränder.

Storgöteborgs nya system kostade 4,9 miljoner, varav staten stod för halva kostnaden. Liknande beslut- och ledningsstöd byggs nu hos Räddningstjänsten Syd och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund.

– Sparkrav gör att vi numera inte kan garantera 50-procentigt stöd, det avgörs från fall till fall, säger Thomas Igelström.