Reportage

Jämställdhet har blivit en verksamhetsdel

Projektet är i hamn. Räddningstjänsten Syd har uppfyllt de numerära målen. Men arbetet med jämställdhet tar inte slut.

Per WidlundhMALMÖ
– Ett jämställt förhållningssätt bör bli vardag för oss alla, skapas varje dag av kvinnor och män. Det är bara att gå hem och göra jobbet, säger Per Widlundh, förbundsdirektör i Räddningstjänsten Syd.

Det femåriga projektet En brandstation för alla avslutades med en lärandekonferens där ambitionen mer var att bjuda på inspiration än redovisa ett resultat.

Men siffror finns förstås. Tre av utryckningsstyrkorna i Lund har en jämn könsfördelning. Totalt i förbundet är tio procent av brandmännen kvinnor.

– Vi strävar efter en jämställd rekrytering. Senast var det så, nio av tjugo brandmän som anställdes är kvinnor, säger Per Widlundh.

De senaste åren har Räddningstjänsten Syd visat klart minskade siffror för bränder och döda i bränder, minskat hot och våld mot personalen. Enligt Widlundh kan det kopplas samman med jämställdhetsarbetet.

– Arbetet har skett parallellt. Och vi hade inte nått färre bostadsbränder utan jämställdheten, inte klarat arbetet mot hot och våld utan jämställdhet och mångfald. Vi har sett hur det hänger ihop, det är en av de viktigaste upplevelserna under projektet, säger han och tillägger:
– Jämställdhet har blivit en verksamhetsdel. Det var nog inte så tydligt för mig från början.

Ett exempel på hur de olika delarna hänger samman är de hemmakvällar räddningstjänsten erbjuder. Shatila Salami, anställd i RSyd, kom med idén att kan man ha tupperware-party kan man också arrangera trygghets- och säkerhets-party. För kvinnor med begränsade kunskaper i svenska erbjuds numera hemmakvällar där en värdinna bjuder in fem-åtta kvinnor i bekantskapskretsen, man samtalar om tryggheten och säkerheten i det egna bostadsområdet.

– Vi märkte att vi inte nådde de här kvinnorna, kom inte åt målgruppen.
De goda mötena, både före och efter det hänt, är en förutsättning för att räddningstjänsten ska lyckas med sitt arbete, anser Per Widlundh.

– Det är ett arbete vi måste göra så att bilden av oss är mer än brandbilsbilden. Så länge den är förhärskande efterfrågas inget annat. Jag förringar aldrig det operativa arbetet, men vi kan göra mer. Jag vill ha en jämställd organisation som levererar jämställd service. Det vi brottas mest med nu är att få kvinnor att söka befälskurser.

Räddningstjänsten Syd är en god bit på väg, men mycket finns att göra för att öka andelen kvinnliga brandmän i landet.

– SMO-utbildningen är grunden, vi måste trycka på MSB att jobba med sin rekryteringsmodell. Vi som är ute i kommunerna måste inspirera till att söka utbildningen, säger Per Widlundh.

Mats Berglund, chef för räddningstjänstenheten på MSB, konstaterade att det finns många erfarenheter från projektet att vara på och sprida.

– Det gäller att fortsätta arbetet, använda den här konferensen till att inspirera.