Nyhet

Felanvänd köksutrustning orsakar dödsbränder

Felanvändning av köksutrustning är den vanligaste dödsorsaken vid elbränder i bostäder.

Övriga dödsbränder berodde på fel i utrustningen.

Det konstaterar Elsäkerhetsverket som djupare analyserat statistik från MSB.
Under 2020 dog 14-18 personer i el-relaterade bränder i bostäder, merparten av dem var 70 år eller äldre.

Vid en av bränderna omkom två personer, vilket innebär att det var 13-17 el-relaterade dödsbränder. Att siffrorna inte är exakta beror på att händelserna ännu inte är fastställda.

Den främsta orsaken till bränderna var felanvändning av spisar eller spishällar, som orsakade 9-11 dödsfall. 5-7 personer omkom till följd av fel i utrustning.
– Det krävs åtminstone en femårsperiod för att kunna se trender över tid. Det vi kan se utifrån den här mindre studien är att fokus för att minska antalet dödsbränder i första hand bör ligga på felanvändning av spis, säger Mikael Carlson, teknisk expert på Elsäkerhetsverket.

Dödsbränder där startobjektet var spis/häll eller mikrovågsugn berodde uteslutande på felanvändning. Vid bränder som startade i kyl/frys, lysrörs- armatur med mera orsakades den av fel i utrustningen.
– Vi gör bedömningen att fel i utrustning är en brandstartsorsak som till skillnad från felanvändning till viss del kan påverkas genom tillsyn eller marknadskontroll.