Nyhet

18 riskområden i landet

18 områden i landet med betydande risk för översvämning har listats av MSB. - Vilka åtgärder som krävs får det fortsatta arbetet med hot- och riskkartor utvisa, säger Barbro Näslund-Landenmark, naturolycksexpert på MSB.

MSB har genomfört det första av tre steg i en förordning om översvämningsrisker.

De 18 riskområden som lyfts fram och kommer att rapporteras till EU i början av nästa år är:

 • Edsbyn
 • Falun
 • Göteborg
 • Haparanda
 • Jönköping
 • Karlstad
 • Kristianstad
 • Kungsbacka
 • Lidköping
 • Lindesberg
 • Malung
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Vansbro
 • Vännäs
 • Värnamo
 • Älvsbyn
 • Örebro

De listade områdena är inte det samma som kommuner.

-Riskområden i exempelvis Göteborg och Stockholm berör fler kommuner.

Nu ska hot- och riskkartor tas fram och då kommer områdena att få geografisk avgränsning.

Vilka åtgärder som anses behövas är ingår också i arbetet.

- I något fall kanske det räcker med att ange området i beredskapsplanen, i andra fall kan det behövs fysiska åtgärder, säger Näslund-Landenmark.

Det första steget av tre i arbetet med översvämningsdirektivet är klart. I steg två ska hot- och riskkartor tas fram, ett arbete som ska vara klart 22 december 2013. I steg tre ska riskhanteringsplaner fram.

MSB och länsstyrelserna har i huvudsak ansvaret för att arbetet genomförs, men det är nödvändigt att berörda områden deltar.

- MSB och Länsstyrelserna kommer att ge berörda områden stöd för de risk- och sårbarhetsanalyser de gör, och för det lokala arbetet att minska konsekvenserna av omfattande översvämningar, säger Helena Lindberg, MSBs generaldirektör.

Översvämningsdirektivet

EUs översvämningsdirektivet trädde i kraft 2007 och genomförs i Sverige genom en förordning om översvämningsrisker. MSB är ansvarig myndighet och utför arbetet i samarbete med länsstyrelserna. Arbetet genomförs i tre steg under åren 2009-2015.

Steg 1
Landsomfattande preliminär bedömning av översvämningsrisken genomförs. Geografiska områden där betydande översvämningsrisk föreligger pekas ut.

Steg 2
För de utpekade områdena ska två typer av kartor utarbetas. Kartor över översvämningshotade områden (2a) och kartor över översvämningsrisker inom de hotade områdena (2b).

Steg 3
Riskhanteringsplaner för översvämningsriskerna tas fram.