Nyhet

Nya arbetstidsreglerna spås kosta minst en halv miljard

Minst en halv miljard kronor mer i löpande lönekostnader varje år.

Så mycket kostar det om räddningstjänsterna måste anpassa sin verksamhet efter de nya arbetstidsreglerna, enligt nätverket ”Skydda räddningstjänstens arbetstider”.

Långt ifrån alla räddningstjänster har hunnit göra ordentliga analyser av hur många fler brandmän och befäl de kommer behöva anställa och vilka kostnader det innebär.

Nätverket ”Skydda räddningstjänstens arbetstider” har dock gjort en övergripande sammanställning för att belysa vad de nya arbetstiderna inom räddningstjänsten kan komma att kosta samhället.

Enligt den behöver svensk räddningstjänst utöka antalet brandmän och befäl med cirka 750 personer för att upprätthålla dagens numerär – en årlig personalkostnad om en halv miljard kronor.

Därtill kommer kostnader för löneuppräkningar och sådant som rekrytering, utbildning, personlig skyddsutrustning och anpassning av lokaler.

Att anställa 750 nya brandmän beskriver nätverket som en omöjlig ekvation. Varje år examineras cirka 220 elever från MSB:s brandmansutbildning Skydd mot olyckor (SMO), vilket inte täcker räddningstjänstens behov ens i dagsläget. Dessutom krävs en rad vidareutbildningar innan en brandman kan bemanna alla positioner som krävs när det kommer till släckbilarna.

Vidare konstaterar nätverket att räddningstjänsten redan i dag är underfinansierad och att kommunerna inte har mer pengar att skjuta till.

Enligt SKR:s beräkningar kommer kommunerna och regionerna gå med ett sammanlagt underskott på omkring 30 miljarder kronor under 2024.

Så gjordes undersökningen

Beräkningen utgår ifrån ett läge där de nya reglerna tillämpas fullt ut, dvs om avtalet som löper ut sista mars inte förändras i enlighet med Kommunals krav, eller om inga dispenser ges.

Utifrån uppgifter i dispensansökningarna och från räddningschefer har nätverket ”Skydda räddningstjänstens arbetstider” tagit fram en snittsiffra för hur stor personalökning räddningstjänsterna räknar med. Den räddningstjänst som anger högst personalbehov behöver utöka den utryckande personalen med 23 %, den räddningstjänst som anger lägst ökning behöver utöka med 9 %.

Sammantaget handlar det i snitt om en ökning av antalet brandmän och befäl med 15,3 %. Kostnaderna för varje ny operativ personal bedöms relativt lika och är i storleksordningen 730 000-800 000 kr per utryckande personal. I den siffran ingår sådant som lön, arbetsgivaravgifter och pensionsavsättningar. Nätverket har valt att räkna på 730 000 kr/anställd.

Enligt MSB fanns vid årsskiftet 2022/2023 totalt 4 950 individer anställda på heltid i utryckande tjänst.

En ökning om 15,3 % innebär ca 750 nya brandmän med en löpande kostnad om ca 553 miljoner per år.

Kommunals krav