Nyhet

Svensk styrka godkänd av FN

Den svenska sök- och räddningsstyrkan SWIFT/USAR uppfyller internationella krav och har återklassificerats av FN.

Styrkan ska inom tio timmar kunna ge sig av för att söka överlevande efter en jordbävning.

För att vara aktuell för insatser i FN-regi krävs att styrkan klassificeras vart femte år och det skedde senast 2008.

Klassificeringen genomfördes under en jordbävningsövning som omfattade mobilisering i Kristinehamn och flygplatsen i Örebro som utgår från vid en internationell insats. Sökövningen skedde på SRTC i Skövde.

Den svenska USAR-styrkan är ett av i dag cirka 30 team i världen som är klassificerade.

Hjälp av sök- och räddningsstyrkor (USAR, urban search and rescue) efterfrågas av drabbade länder vid händelser med raserade konstruktioner efter jordbävningar, terroristattacker eller andra orsaker.

Styrkan består av sök- och räddningspersonal, räddningshundar inklusive hundförare, sjukvårdspersonal, personal för logistik och samband samt ledning och ledningsstöd.

Beroende på uppgift mobiliseras styrkan som Heavy eller Medium. Heavy består av upp till 76 specialutbildade personer och tolv räddningshundar.

För att inte ytterligare belasta det katastrofdrabbade landet ska styrkan vara självförsörjande i minst tio dagar.

Den svenska sök- och räddningsstyrkan har tidigare genomfört insatser i Armenien 1988, Turkiet 1999 och Algeriet 2003.

Delar av styrkan deltog i en jordbävningsinsats i Indonesien 2009. 2011 påbörjades insatsplanering för insats i Japan men planeringen avbröts då efterfrågan från Japan uteblev.

Fotnot: SWIFT USAR (Swedish International Fast response Team - Urban search and rescue)