Erfarenhet

Brandman i fallolycka

En insatsstyrka bestående av ett befäl och tre man var sysselsatta med släckning av brand i en mindre en och en halvplans villa.

Lågorna i bostadsdelen var under kontroll, men högst upp innanför ena gavelspetsen  fanns fortfarande en mindre brandhärd.

Gruppen beslöt att resa en stege och göra ett hål för att bekämpa glödbranden med skum. Av någon anledning valde de att använda sig av tre sammanfogade skarvstegsdelar.

Medan en av brandmännen klättrade upp för stegen med skumröret i sin ena hand stod en av hans kollegor under stegen och höll den i ett fast grepp in mot väggen.

Men när skumgivningen inleddes uppstod reaktionskrafter och brandmannen uppe på stegen tvingades byta fattning om den stegpinne han höll sig i.

Såväl stegpinnen som hans handskar blev såphala av skumvätska han kände hur han tappade greppet.

Han ropade därför för att varna sina kamrater för det fallande skumröret. Själv föll  han också bakåt. Men i sista ögonblicket lyckades han kroka fast sitt vänstra ben om en annan stegpinne.

I stället för att falla handlöst bakåt blev han hängande kvar i stegen med huvudet neråt. Där blev han snabbt avlastad av brandmannen som tidigare säkrade stegen.

Hela gruppen hjälptes därefter åt så att han kom loss och fick vila sitt skadade ben. Brandmannen fördes senare till sjukhus där hans ben blev röntgat och undersökt. Det uppvisade inga fysiska skador och brandmannen var i tjänst redan nästa arbetspass. 

Artikeln bygger på en rapport av Kent Järnström, Räddningstjänsten Alingsås/Vårgårda.

Erfarenheter

  • Om mer än två skarvstegsdelar sammankopplas blir styrkan och stabiliteten dålig. Välj om möjligt annan typ av stegutrustning.
  • Vid släckningsarbete på tak eller från stege bör någon form av fallskydd alltid användas.