Nyhet

26 områden med betydande översvämningsrisk

26 områden i landet har betydande översvämningsrisk. I områdena bor en halv miljon människor. Elva av dem riskerar flera typer av översvämning och är speciellt utsatta.

Bedömningen görs av MSB i en ny översyn.

– De 26 områdena är de som ur ett nationellt perspektiv bedöms få störst konsekvenser vid en översvämning utifrån påverkan på befolkningen, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet, säger Maja Coghlan, handläggare på MSB.

Inom de 26 översvämningshotade områdena, finns samhällsviktig verksamhet som kan påverkas.

– Flera av områdena är samma som förra gången, men några har tagits bort och några har lagts till. Nytt är att MSB även tittat på översvämningsrisk från skyfall. Förra gången var det bara riskområden vid sjöar, vattendrag och havet, säger Maja Coghlan.

Nya områden med översvämningsrisk i den senaste översynen är Sundsvall, Gävle, Eskilstuna, Västerås och Varberg.
Alingsås, Borås, Kungsbacka och Stenungsund var 2018 utpekade som områden med betydande översvämningsrisk, de är nu bortplockade.

– Men det kan fortfarande ske översvämningar där och det kan fortfarande finnas en känd översvämningsproblematik, säger Maja Coghlan.

Identifiering av områden med betydande översvämningsrisk är en del av Sveriges arbete med att genomföra EU:s översvämningsdirektiv. Översynen görs vart sjätte året. Förra gången, 2018, identifierades 25 områden.

Fakta översvämningsrisk

11 speciellt utsatta områden

 • Gävle
 • Göteborg
 • Halmstad
 • Kalmar
 • Kristianstad
 • Malmö
 • Norrköping
 • Stockholm
 • Sundsvall
 • Uddevalla
 • Uppsala

Övriga 15 områden med betydande översvämningsrisk:

 • Eskilstuna
 • Falsterbo, Skanör, Höllviken, Ljunghusen
 • Falun
 • Haparanda
 • Helsingborg
 • Jönköping
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Karlstad
 • Landskrona
 • Trelleborg
 • Varberg
 • Västerås
 • Ystad
 • Örebro