Nyhet

Nya områden med översvämningsrisk

18 områden i landet med betydande översvämningsrisk har blivit 25.

MSB har gjort en ny översyn och i analysen ingår även områden vid havskusten. 16 havsområden har tillkommit, samtidigt som vissa områden är borta från listan.

Den första översynen gjordes 2011, den nya under fjolåret. I år kommer MSB ta fram detaljerade kartor för de nya områden som identifierats, länsstyrelserna har därefter i uppdrag att under 2019 ta fram riskkartor.

Översynen av riskområden omfattar vattendrag, sjöar och hav. Flera kommuner finns inom mer än ett riskområde.
Översvämningar på grund av skyfall ingår inte i bedömningen.

De åtta områden som inte längre uppfyller uppställda kriterier och därmed avförts finns i Värnamo, Edsbyn, Lidköping, Lindesberg, Malung, Vansbro, Vännäsby och Älvsbyn.

Skälet är framförallt att nya, mer detaljerade översvämningskarteringar använts. Antalet boende, anställda och påverkade intressen inom tätorter har också förändrats.

Att områdena inte identifierats igen innebär dock inte att arbetet avslutas. Åtgärder för att nå målen i tidigare framtagna riskhanteringsplanera fortsätter fram till 2021.

Riskområden

Här är kommuner med utpekade riskområden

 • Alingsås (Säveån)

 • Borås (Viskan)

 • Falun (Dalälven)

 • Göteborg (Göta Älv, Mölndalsån, Säveån, Kungsbackaån, havet)

 • Halmstad (havet)

 • Haparanda (Torne älv)

 • Helsingborg (havet)

 • Jönköping (Vättern)

 • Kalmar (havet)

 • Karlshamn (havet)

 • Karlskrona (havet)

 • Karlstad (Klarälven, Vänern)

 • Kristianstad/Åhus (Helge å, havet)

 • Kungsbacka (Kungsbackaån, havet)

 • Landskrona (havet)

 • Malmö (havet)

 • Norrköping (Motala ström)

 • Skanör/Falsterbo och Höllviken/Ljunghusen (havet)

 • Stenungsund (havet)

 • Stockholm (havet)

 • Trelleborg (havet)

 • Uddevalla (havet)

 • Uppsala (Fyrisån)

 • Ystad (havet)

 • Örebro (Svartån)