Nyhet

Stort deltagande i Beredskapsveckan

Beredskapsveckan 2023 hade det största genomslaget hittills för en MSB-kampanj om privatpersoners beredskap.

Veckan i höstas, med temat Öva, engagerade 224 av landets 290 kommuner.

Runt 150 kommuner anordnade utåtriktade aktiviteter för sina invånare. Tillsammans med bland annat frivilligorganisationer har man exempelvis genomfört torgmöten, föreläsningar, utbildningar och övningar, men också tipspromenader, filmvisningar och öppet hus på trygghetspunkter eller service- och trygghetspunkter (SOT).

Inför varje beredskapsvecka tar MSB fram ett passande material som kommuner och andra deltagande aktörer kan använda fritt.
Fram till nu har broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” varit populärast. I år fick den dock se sig slagen av foldern ”Sju dagar”, som innehåller dagliga utmaningar och övningar med tillhörande tips för en god egenberedskap. 70 procent av de deltagande kommunerna har använt foldern i samband med sina aktiviteter.

Dessutom har 57 kommuner övat sin beredskapsorganisation under Beredskapsveckan. Främst har det handlat om att laga skolmat utan el.
– I år har vi också noterat ett ökat intresse för Beredskapsveckan från, i sammanhanget, nya aktörer som nationella myndigheter, regioner och civilsamhälle. En utveckling som ligger i linje med MSB:s vision för Beredskapsveckan – att den ska engagera en allt större del av samhället, eftersom hela samhället har ett ansvar för Sveriges beredskap, säger Christina Andersson, projektledare för Beredskapsveckan.

35 procent av kommunerna har tagit fram, eller planerar för, en lokal variant av ”Om krisen eller kriget kommer” utifrån MSB:s råd som publicerades tidigare i år. Flera kommuner/regioner, däribland Gotland, skickade ut den till sina invånare just under Beredskapsveckan.