Reportage

Efterlängtad ny säkerhetsskyddslag

Den 1 april nästa år träder en ny säkerhetsskyddslagstiftning i kraft.

– Den är efterlängtad. Den gamla har passerat bäst före sedan länge och det här är ett väsentligt kliv uppåt i säkerhetsskyddet, säger Martin Waern, jurist på Must.

Nytt är att signalskyddet får en tydligare plats inom säkerhetsskyddet och att Försvarsmakten på ett tydligare sätt än i dag får meddela föreskrifter om kryptografiska funktioner.

– Det räcker inte med att läsa föreskrifterna, det finns viktig information och styrning i förordnings- och lagtext. Man måste ta till sig hela regelverket för att få en helhetsförståelse.

Enligt Martin Waern innebär nya lagstiftningen en tydlig ambitionsökning i vad som konstituerar säkerhetsskydd.

– I dagens lagstiftning är fokus på skydd av hemliga uppgifter som har ett ganska snävt perspektiv. I den nya lagstiftningen är det den säkerhetskänsliga verksamheten som är i fokus. En viktig delmängd är naturligtvis hemliga uppgifterna som nu byter begrepp till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Dessa får en ny definition.

– Hemliga uppgifter har haft en stark koppling till offentlighets- och sekretesslagstiftningen. För organisationer, företag och enskilda som inte träffats av den lagstiftningen har begreppet hemliga uppgifter inte haft någon tydlig definition. Nu ändras definitionen så att även såna organisationer kan tillämpa begreppet säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Bara det är en väldigt stor ambitionsökning.

Säkerhetsskyddsanalysen är viktig, den ska leda till planering men också åtgärder. Verksamhetsutövarens ansvar tydliggörs, det går inte längre att lägga säkerhetsskyddet på en säkerhetsorganisation.

Den nya lagstiftningen åstadkommer många förbättringar enligt Martin Waern.

– En särskilt viktig förändring är på informationssäkerhetsområdet. Att man tittat på sårbarheter och att lagstiftningen går från konfidentialitet till även riktighet och tillgänglighet. Det gör att greppet över informationssäkerheten i säkerhetskänsliga verksamheter blir helt annorlunda än idag. Det är den enskilt största förbättringen.