Erfarenhet

Grilltändare farliga vid slarv

Under en tidsperiod av cirka ett och ett halvt år inträffade i Halmstad tre likartade händelser där elektriska grilltändare var inblandade.

Gemensamt för de tre händelserna är att grilltändarna har fungerat helt korrekt. Bränderna har i stället orsakats av felaktigt mänskligt beteende när fel stickkontakt har anslutits till ett vägguttag.

Grilltändarens värmeelement blir mycket heta och brännbart material i närheten har börjat förångas och antändas, Vilket ju också är avsikten med tändarna.

Att påverka människors beteende är tyvärr mycket svårt. För att få ett större underlag för vidare åtgärder genomförde räddningstjänsten i Halmstad en fördjupad utredning om elektriska grilltändare.

För att vidga underlaget tog utredarna kontakt med MSBs statistiktjänst Ida (Indikatorer, data och analys).

Då det inte finns någon specificerad rapportruta för ”Elgrilltändare” måste sökning ske i rapporternas fritext. Resultatet blev att det i Sverige under sex år, 2005-2011, rapporterats sammanlagt tolv händelser där elektriska grilltändare var startföremål. Tyvärr varierar benämningarna i insatsrapporterna kraftigt.

MSB arbetar med att utveckla insatsrapporten och en ambition är att en ny version ska vara färdig i slutet av 2015.

 

Tre tillbud med elgrilltändare

  • Juni 2011 – elgrilltändare tände kolonistuga

En kvinna hade planerat en helg med sina två barn i sina föräldrars stuga i ett koloniområde i Halmstad.

När de anlände skulle kvinnan starta en varmvattenberedare. Den var placerad i ett förråd där det också fanns verktyg och annan utrustning för kolonin.

Intill varmvattenberedaren hängde bland annat en elektrisk grilltändare. Av misstag förväxlade kvinnan sladdarna och anslöt i stället grilltändarens stickkontakt till vägguttaget.

Värmen från den påslagna grilltändaren orsakade en pyrande brand i förrådet. Rökgaserna sökte sig till dolda utrymmen i taket. Där utvecklade de sig till lågor som spred sig allt mera. Branden upptäcktes och räddningstjänsten larmades.

När räddningstjänsten anlände pågick en omfattande brand i tak- och väggkonstruktionerna. Släckning skedde med skärsläckare och genom friläggning och skumbeläggning. Akut restvärdesräddning påbörjades men övertogs senare av saneringsbolag.

  • December 2012 – brand i villaförråd

En man var ensam hemma i sin villa när han plötsligt upptäckte att det vällde ut brandrök från ett ventilationsgaller till ett förrådsutrymme. Han ringde genast 112 och slog larm.

I väntan på räddningstjänsten försökte han bekämpa branden med en handbrandsläckare.

Med hjälp av en värmekamera kunde brandpersonalen enkelt lokalisera var värmen var som mest intensiv.

På värmebilden i kameran syntes tydlig vad som orsakat branden: värmetrådarna till en elektrisk grilltändare lyste vita av hetta.

I förrådet förvarades bland annat en elektrisk golfvagn med batterier som måste underhållsladdas då och då.

Tidigare på förmiddagen hade mannen varit ute i förrådet och som han trodde anslutit golfvagnen till ett vägguttag. Men uppenbarligen hade han förväxlat sladdarna och i stället kopplat in grilltändaren som låg på en hylla.

  • Januari 2013 – allvarligt brandtillbud

I en förrådsbyggnad på en villatomt fanns en elektrisk frostvakt. En kall vintermorgon beslöt fastighetsägaren att koppla in frostvakten innan han åkte till jobbet.

På en krok på väggen hängde en elektrisk grilltändare. Av misstag förväxlade han sladdarna och satte i stickkontakten till grilltändaren i vägguttaget.

När fastighetsägaren senare kom hem från jobbet kände han röklukt och upptäckte misstaget med den påslagna grilltändaren.

Hettan från värmespiralen hade antänt en trävägg och gjort att kroken den hängde på hade lossnat och fallit ner på golvet. Där hade det uppstått en sekundär brand i en vägg.

Lyckligtvis hade båda brandhärdarna självslocknat utan att vålla någon större skada. För säkerhets skull ringde husägaren till räddningstjänsten och informerade om vad som hänt. Ett brandbefäl åkte därför till platsen och kontrollerade brandområdet samt dokumenterade vad som hänt.

Artikeln bygger på en rapport av Magnus Rydberg, Räddningstjänsten Halmstad.

Erfarenheter

  • De elektriska grilltändarna har i alla de tre redovisade fallen fungerat som det är tänkt men på grund av mänskliga misstag har det skett olyckor. Produkten bör utvecklas så att förväxling av stickkontakter inte sker så lätt.
  • Ett led i detta kan vara en avvikande form eller färg på den sladd och/eller stickpropp som tillhör elektrisk grilltändare.
  • Grilltändarna bör levereras med tydlig varningstext med information om farorna vid förväxling av stickkontakterna.