Reportage

Nødnett och Rakel blev först

Sverige och Norge blev först i världen med att koppla samman sina radiokommunikationssystem.

– Äntligen – och jag är väldigt stolt att vi har gjort den här sammankopplingen. När vi går över i skarpt läge är jag övertygad om att det finns inga gränser för vad vi kan åstadkomma.

MERÅKER, NORGE
Det sa Norges justitie- och beredskapsminister Anders Anundsen när sammankopplingen av norska Nødnett och svenska Rakel invigdes i vid en storövning i norska Meråker.

Sammankopplingen är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Direktoratet for nødkommunikation (DNK) och MSB med stöd från EU-projektet Inter System Interoperability for Tetra-Tetrapol networks (Isitep).

– När vi startade Isitep 2013 hade vi visionen om ett komplett ramverk från teknik till vägledningar, metoder och avtalsmallar. Övningen representerar en perfekt implementering av detta ramverk och jag är ganska säker på att ni kommer att få efterföljare i Europa. Vi kommer alltid att vara er ett tack skyldig för att ni var först, sa Federico Frosali, Isitep.

En efterföljare är redan på gång. Tor-Helge Lyngstøl direktör på DNK berättade att Finland gjort en formell förfrågan om att ansluta.

Inrikesminister Anders Ygeman framhöll liksom sin norske kollega att länderna har en lång tradition av samarbete.

– Från denna dag kan polis, ambulans, räddningstjänst och tull kommunicera direkt med varandra. Det är ett viktigt steg för att stärka vår förmåga att samarbeta över gränsen. Effektivare användning av resurser innebär snabbare hjälp till utsatta.

MSBs generaldirektör Helena Lindberg underströk att en verklig milstolpe passerats.

– Jag hoppas att vi kan tjäna som förebilder och trendsättare för resten av Europa. I den föränderliga värld vi lever i där säkerhet blir allt viktigare behöver vi ha ett robust samarbete i Europa.

Övningsscenariot var att två bussar kolliderat i Meråker på E14 nära svenska gränsen i höjd med Storlien. Stora resurser drogs på både norsk och svensk sida. Under övningen testades de särskilda svensk-norska talgrupper som skapats i projektet för sammankopplingen av Nødnett och Rakel.

På marken var tillfredsställelsen påtaglig över att sammankopplingen blivit verklighet. Storövningen med 350 personer engagerade flöt på som den skulle.

– Sammankopplingen innebär en ny dimension i samverkan mellan Norge och Sverige. Vi får ut kritisk information till alla och kan undvika missförstånd, säger övningsledare Rune Reinsborg, polis i Nordtröndelag.

– Härligt att se att det vi jobbat med sedan 2013 nu fungerar. I vårt område, Strömstad och Svinesund, har vi dagliga resor över gränsen, säger Christian Bohlin, vid ambulansen i Västra Götalandsregionen.

– Nu kan vi fortsätta prata när vi åker över gränsen, förr dog radion när vi passerade gränsen och vi fick gå över till mobiltelefon. Vid narkotikaspaning kan vi fortsätta ända in till Oslo, säger Reine Lamklewicz, vid polisen i Region Väst.

Sammankopplingen går i skarp drift i mars nästa år. Det återstår fortfarande smådetaljer.

– Vi har en del metodfrågor kvar att brottas med, till exempel hur vi kommunicera med våra ledningscentraler. Men det är inga stora saker, det handlar om att få till skrivna rutiner så vi vet hur vi ska göra, säger Teith Kyrre Dalsrud, Polisdirektoratet i Oslo.

Teknikfrågorna har inte varit det svåraste.

– Det har gått åt väldigt mycket tid åt diskussioner för att enas om en gemensam standard och skapa förståelse för varandra, hur vi agerar på skadeplats, säger Niclas von Essen, räddningstjänsten Jämtland.

En skillnad mellan länderna är att i Norge leds insatser av polisen. En annan är vilka som utrustats med terminaler.

– På norska sidan har alla brandmän Nødnett -terminal. Vi har ett minimiantal och hos oss är det i princip bara ledningskommunikation mellan befälen som sker via Rakel. Bara där blir det ganska stor skillnad hur vi agerar på skadeplats.

Lösningen för att koppla samman Tetra-nätverk kallas Inter-System Interface (ISI). Samverkan sker genom särskilda ISI-talgrupper, som i den svensk-norska lösningen fått beteckningen Nose-talgrupper. När en enhet passerar gränsen kan migrationen till det andra landets nät ske automatiskt eller manuellt.

– Arbetar man bara i Raps-talgrupp vill man kanske inte att apparaten byter till norska nätet för då försvinner ju Rapsen. Ligger man i Nose-talgrupp är det bäst med automatisk migrering för då har man alltid bästa täckningen, säger Niclas von Essen.

Han är övertygad om att det kommer att fungera bra.

– När vi går i skarp drift i mars har vi en väldigt bra grund att stå på. Längs hela gränsen har vi gränssamverkan och kör gemensamma utbildningar så att alla har en gemensam grundsyn.