Nyhet

Containrar frigör isocyanater

Målade övningscontainrar frigör isocyanater vid upphettning.

– MSB Revinge har beslutat att inte använda målade containrar i övningar där vi planerar temperaturer över 100 grader, säger läraren Lasse Nelson.

Det var doften när man eldar i containrar som gjorde Lasse Nelson nyfiken på vad gaserna består av och som gjorde att MSB Revinge tog beslut att skicka iväg färgprover för test.
– De som jobbar som instruktörer inom räddningstjänsten och genomför brandförlopp eller varma rökövningar förstår säkert vad jag pratar om, säger Lasse Nelson och fortsätter:
– Jag har känt doften så gott som dagligen de senaste 15 åren på min arbetsplats. Insåg att lukten uppstår när vi eldar i containern och färgen på containern smälter och förångas. Det ger en tämligen skarp doft som tydligt skiljer sig från vanlig brandrök.

MSB Revinge skickade avskrapad färg från containrar till SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, för provtagning. Färgproverna maldes och skickades därefter in i en så kallad rörugn där temperaturen gradvis ökas till 400 grader. De gaser som lämnade ugnen analyserades sedan med hjälp av bland annat en gaskromatograf.
– Det stora flertalet av de ämnen vi fann i undersökningen har tråkiga effekter på hälsan om vi exponeras för dem och många av dem är cancerogena. Resultatet är inte förvånande, men väl värt att beakta, säger Lasse Nelson.

Undersökningen visar att vid temperaturer kring 200 grader börjar färgen att frigöra diverse isocyanater, formaldehyd, ett antal mjukgörare som dibutylftalat samt en lång rad andra ämnen.
– Vårt principbeslut att inte använda målade containrar innebär att all nybyggnation sker i alternativa material. Äldre övningsobjekt ersätts efterhand med andra lösningar.

Vad används i stället?
– Ett av våra nya övningshus är byggt i brandputsad lecabetong, vilket är en dyr men trygg lösning. Vår nya förevisningscontainer byggdes på plats av en lokal plåtslagare i cortenplåt, en typ av råplåt som snabbt får ett lager tunn ytrost men som sedan håller riktigt bra. Den är lite dyrare men betydligt flexiblare då det går att byta delar som på sikt skadas av de höga temperaturer vi får i brandrummet.