Erfarenhet

Rökdykare skadad vid villabrand

En kvinna som bodde i en tvåplansvilla på landet var ensam hemma. Hon skulle baka och smälte lite smör i en kastrull på spisen. Telefonen ringde och hon blev störd. Fettet överhettades och tog eld.

En granne såg röken och kom till hennes hjälp. Tillsammans försökte de släcka med en trekilos pulversläckare, respektive med vatten från en trädgårdsslang. Men branden var redan övermäktig.

Personal och fordon från två deltidskårer var snabbt på plats. En rökdykargrupp trängde in i köket och lyckades slå ner de värsta lågorna. Men när de försökte avancera uppför en trappa till övervåningen blev hettan för svår.

När reservluftsventilen slog till avbröt de sin insats och ersattes av en annan rökdykargrupp.

Förstärkning från heltidsstyrkan i residensstaden anlände 55 minuter efter larm, då hade rökdykarinsatsen avbrutits och det pågick endast yttre släckning.

Men räddningsledaren och styrkeledaren gjorde tillsammans en riskbedömning och kom fram till att det var tillräckligt säkert att göra ännu ett invändigt kyl- och släckförsök med hjälp av rökdykare.

Den nyorganiserade rökdykargruppen slog snabbt ner lågorna i köket. Medan rökdykarledaren bevakade nedervåningen avancerade de upp till övervåningen. Där var kraftig rök vilket gjorde det svårt att se.

Med hjälp av strålröret krossade rökdykarna en fönsterruta samt begärde att en PPV-fläkt skulle dras igång. Miljön blev genast mycket bättre men under det fortsatta arbetet upplevde båda rökdykarna att det höll på att brinna igenom bjälklaget.

Tillsammans med rökdykarledaren beslutade de att avbryta insatsen.

 

Plötsligt skedde två slangbrott i snabb följd. Det ena av dem inträffade helt nära strålröret. Det utläckande vattnet förångades snabbt och det blev mycket varmt.

Rökdykarettan, som är strålförare, kastade sig ner på golvet för att undgå värmen. Han meddelade att han måste ut fort.

I samband med utrymningen hände något som fick rökdykaren att andas in rök. När han kom ut var han blek och mådde inte bra. Han fick syrgas i väntan på ambulans. Räddningsledaren beslutade nu att begränsa insatsen till skydd och utvändig släckning.

Det brinnande bostadshuset blev totalförstört. Ett fristående förråd som låg i vindriktningen var starkt hotat men kunde räddas.

Artikeln bygger på en rapport av Håkan Wikman, Räddningstjänsten Örnsköldsvik.

Erfarenheter

  • Att bekämpa en brand inomhus med hjälp av rökdykare innebär ofta en stor risk för allvarliga olyckor. Att vistas på ett våningsplan ovanför ett utrymme där branden inte är helt under kontroll ställer stora krav på rökdykarledaren och andra funktionärer.
  • Orsaken till att det i ett kritiskt skede inträffade två slangbrott på rökdykarnas smalslang var troligen att slangen blivit skadad då strålröret använts för att slå sönder en fönsterruta.