Nyhet

Oro att dispens inte söks

Det är ingen idé att söka dispens.

Så tolkar många brandmän sina arbetsgivare.

I maj kom arbetsgivare och fack överens om dygnsvilan: samhällsviktig verksamhet ska kunna söka dispens för att få jobba dygnspass.

Tjugofyra7 har haft insyn i rikstäckande forum där brandmän diskuterar dispensen. Många är upprörda över vad de anser är felaktigheter och myter om dispensen, och befarar att deras arbetsgivare inte ens kommer söka dispens på grund av de höga murar som omgärdar den.
Bland annat krävs först att alla andra möjligheter till schemaläggning uttöms, och dessutom gäller dispensen bara ett år i taget, vilket gör den långsiktiga planeringen svår.

Vissa tolkningar kan dock skilja sig åt. Initiativet ”Skydda räddningstjänstens arbetstider” lyfter fram två felaktiga påståenden som de menar är vanligt förekommande bland arbetsgivarna:

  • Påståendet att det inte går att arbeta 24 timmar även om man får dispens. Vissa arbetsgivare menar att om ett larm går i slutet av arbetspasset och brandmännen måste arbeta övertid bryter man mot avtalet. Det påstås även att arbetsgivaren då kan utdömas skadestånd.
  • Påståendet att innan man söker dispens måste alla andra tänkbara scheman, exempelvis treskift och femskift, genomföras skarpt.

I forumen nämns flera förbund som enligt skribenterna inte kommer söka dispens.

Storstockholms brandförsvar skickade i slutet av maj ut en film till medarbetarna som många oroar sig för innebär att de inte heller kommer ansöka.

Där säger förbundsdirektören och räddningschefen Peter Arnevall bland annat att dagens schemalösningar förmodligen inte kommer vara kvar och att dispensen gäller upp till 24 timmar och inte en minut till. ”Således spricker hela dispensen om ni är på larm och blir kvar mer än 24 timmar, och då blir vi skadeståndsskyldiga – och det är inget bra sätt att planera en verksamhet på”.

Vidare sägs i filmen att innan dispens kan sökas måste man ha ”provat allt från treskift till femskift”.

–  Han förklarar rent ut att det inte är någon idé att söka. Det vore ren katastrof. Jag kan inte se att produkten blir bättre när vi vare sig kan öva eller jobba som i dag, menar en av brandmännen som Tjugofyra7 pratat med.

I filmen påpekar Peter Arnevall också att ingen hade varit gladare än honom om man kunnat fortsätta som i dag, men att han ändå ser ljusglimtar när de nu tittar på olika lösningar.