Erfarenhet

Frisk luft sögs in - räddade liv

En person skadades svårt men överlevde trots att han hittades medvetslös på golvet i ett brandrum som hotade att bli övertänt.

 Larm gick vid lunchtid om lägenhetsbrand på översta våningen i ett treplans flerfamiljshus. Lågor slog ut genom ett trasigt fönster. Uppringaren tyckte sig också ha sett en person röra sig i lägenheten.

Räddningstjänsten larmades och med kort köravstånd var den första styrkan på plats efter bara några minuter. En livräddande insats inleddes.

En medvetslös man påträffades nästan genast. Han låg på golvet i vardagsrummet med huvudet bara någon meter från den öppna dörren mot hallen. Han fördes ut till väntande sjukvårdspersonal.
Efter en fullständig genomsökning av lägenheten släcktes branden. Viss risk för spridning till vindsplanet fanns, men faran kunde snart undanröjas.

Vittnesmål av räddningspersonal och tillskyndande grannar visade att lägenhetens balkongdörrar var öppna redan i ett tidigt skede av branden.
När fönstret i köket sedan krossades av värmen uppstod ett förmodat luftflöde enligt pilen på skissen.

Brandens uppkomst och spridning har inte kunnat fastställas med säkerhet men en trolig teori är att den uppstått på spisen i köket.
Köket och området runt spisen samt hallen visade de djupaste brandskadorna.
Dessutom vittnade rökdykarna om att två spisplattor var fullt påslagna när de trängde in i lägenheten. Däremot har det inte brunnit i någon större omfattning i vare sig sovrummet eller vardagsrummet trots att dörrarna stod öppna till dessa rum.

Den person som hittades i lägenheten ådrog sig mycket allvarliga brännskador.
Men tack vare att relativt frisk luft troligen sögs in genom balkongdörrarna och svepte längs golvet förbi den medvetslöse mannen undvek han de värsta brandgaserna. De trycktes i stället ut genom det trasiga köksfönstret.

Ännu ett exempel på att man bör ha en låg ställning då man tvingas fly ut ur en brinnande byggnad.

Artikeln bygger på en rapport av Carl-Henrik Holmgren och Magnus Strid, Räddningstjänsten Trelleborg.

Erfarenheter

  • Öppningarna i vardagsrummet skapade förutsättning för en annorlunda brandutveckling. Om balkongdörrarna varit stängda hade troligen hela lägenheten blivit rökfylld och mannen omkommit av giftiga brandgaser.
  • Lägenheten saknade av allt att döma brandvarnare. Med en sådan hade branden förmodligen uppmärksammats betydligt tidigare.