Reportage

Blekinges beredskap prövas under Sweden Rock

Med Sveriges största rockfestival på ängarna ner mot havet, växer lilla Norje i Sölvesborgs kommun dramatiskt under fyra dagar i juni: från normala 17 000 invånare i hela kommunen till nästan 70 000.

Ett faktum som ställer höga krav på blåljusorganisationerna.

Den största utmaningen under festivalen är inte antalet larm eller trycket på primärvården. Snarare är flödet av besökare, alltså hur de rör sig med fordon till och från området och till fots när de väl är på plats, en betydande logistikfråga.

Just i år provade man nya vägar in till flera campingområden för att minska trycket på ordinarie vägar och skapade därmed ett efterlängtat flöde som minimerar risken för köer. Trots det var det långa köer under tisdagskvällen då tusentals besökare checkade in och under söndagens stora lämnardag.
– Vi har haft stor hjälp av kameraövervakning för att kunna styra olika flöden av människor till och från olika områden, berättar Magnus Tollstern, drift- ansvarig på Sweden Rock Festival.

Kameraövervakningen ger en fantastisk bild över området från luften och kan användas i allt från övervakning till att styra olika styrkor in på området i händelse av en olycka, sjukdomsfall eller bråk.

Det är däremot betydligt svårare att styra människor när de checkar in. I princip finns det två vägar in i byn, en från norr och en från söder, vilket innebär att det lätt blir stopp i trafiken när alla vill checka in på en och samma gång. Även för räddningstjänsten och övrig blåljuspersonal är köerna en stor utmaning.
– Vi fick en gräsbrand alldeles utanför festivalområdet i samband med att många människor lämnade platsen under söndagen. Den lokala styrkan på plats hade svårt att ta sig fram på ordinarie vägar, men leddes exemplariskt av sambandscentralen och drönare i luften och lyckades ta sig fram längs alternativa räddningsvägar till det aktuella brandområdet, berättar Johan Nilsson, brandingenjör på Räddningstjänsten västra Blekinge.

Det finns ett väl fungerande system med ett antal märkta räddningsvägar in på området. Vilken väg som används och vid vilken typ av händelse leds av sambandscentralen som kan följa händelseförloppet via egna kamerasystem. Dessutom används ordningsvakter, publikvärdar och annan personal från Sweden Rock för att positionera en skadeplats eller för att skapa säkra förutsättningar i det aktuella området.
– Numera använder ordningsvakter och publikvärdar enkla hopfällbara vimplar, tänk bilantenn, för att påkalla vår uppmärksamhet, säger Mikael Nyman, första hjälpare och verksamhetsutvecklare för Röda Korsets första hjälpen-grupper.

Med hjälp av vimpeln kan akutteamet från Röda Korset (två personer) lokalisera den aktuella platsen/personen efter ett larm, ta sig dit till fots eller med cykel och inleda ett snabbt omhändertagande redan på festivalområdet.

Om det uppstår transportbehov kan Frivilliga automobilkåren, FAK, assistera Röda Korset med persontransporter till sjukvårdstältet, där första hjälpen-grupperna och Sweden Rock Rescue samverkar.

Sweden Rock Rescue är festivalens egen sjukvårdsorganisation som består av ett antal läkare, sjuksköterskor, tandläkare och fysioterapeuter som avlastar primärvården och akutmottagningarna i Karlskrona och Kristianstad enormt.

Resurserna styrs och fördelas av Sweden Rocks sambandscentral Samba, som fungerar som en liten SOS-central där sjukvård, ordningsvakter, publikvärdar och kameraövervakning arbetar tillsammans.
Samba-centralen samverkar dessutom med blåljusverksamhetens stabsfunktioner där polis, räddningstjänst och ambulanssjukvården leder respektive insatser i den egna organisationen i en gemensam stabsfunktion.
– Vi sitter i samma byggnad och har bara ett skynke uppspänt mellan polisens ledningscentral och räddningstjänstens och ambulanssjukvårdens olika stabsfunktioner, säger Johan Nilsson.

Han ser stora fördelar med hur snabbt ledningsfunktionerna kan ställa om för att leda en större insats vid ett mer omfattande händelseförlopp.

 • Två personer från akutteamet tittar på en karta för att se hur de ska ta sig till ett larm. Anders och Paula från akutteamet har larmats om en skadad person och planerar hur de ska ta sig ut till den aktuella sektorn.
 • Två personer från räddningstjänsten rör sig på festivalområdet, klädda i gula västar. Räddningstjänstens lilla styrka på plats rör sig gärna på festivalområdet.
 • Personer från ambulanssjukvårdens stab sitter vid ett skrivbord och pratar och skrattar. Ambulanssjukvårdens stab består av sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig sjuksköterska samt en extra stabsresurs.
 • Närbild på Henrik Magnell, Region Blekinge. Henrik Magnell, Region Blekinges tillförordnande säkerhetschef och tjänsteman i beredskap.
 • Närbild på Johan Nilsson, brandingenjör. Johan Nilsson, brandingenjör på Räddningstjänsten västra Blekinge.

Hur respektive organisation valt att organisera sig varierar. Räddningstjänsten har en liten styrka på plats (1+1) plus stabsresursen, där styrkeledaren och en brandman patrullerar på området till fots och med en Toyota Hilux.
Ambulanssjukvården har valt att placera sin sjukvårdsledare och medicinskt ansvarige i stabstältet och förstärkt funktionen med ytterligare en stabsresurs.

Hela beredskapsorganisationen – räddningstjänst och ambulanssjukvård – utgår från särskilt identifierade tider (12:00-03:00) då staben är operativ.
Under övriga tider bedrivs sjukvårdsberedskap och räddningstjänst enligt de rutiner som gäller i vardagen, det vill säga då ambulanssjukvården och räddningstjänsten utgår från sina ordinarie stationer.

Polisen jobbar efter andra förutsättningar och har en lång rad olika funktioner på området dygnet runt, varav många är hemliga. En uppskattad resurs är polisens rytteri.

För Blekinges katastrofberedskap innebär Sweden Rock Festival möjligheter att öva. Inte bara strategiskt och med statister, utan på ett bredare plan där alla funktioner testas och används skarpt. Sweden Rock anses visserligen vara en av landets lugnaste festivaler, med ett lågt skadeläge, och larmen är betydligt färre än i en vanlig svensk stad med 70 000 invånare.
– Vi har en väl fungerade samverkan som vi är otroligt stolta över. Om vi tittar på sjukvårdsorganisationen så avlastar Röda Korset och Sweden Rock Rescue primärvården nästan helt och hållet. Det är mycket få individer som väljer att besöka vårdcentralerna i Sölvesborg eller akutmottagningarna i Karlskrona och Kristianstad på egen hand, berättar Henrik Magnell, Region Blekinges tillförordnande säkerhetschef och tjänsteman i beredskap.

Erfarenheter från festivalen ger dessutom blåljusverksamheten strukturer som används vid andra större publika event, exempelvis Flygets dag i Ronneby och Marindagen i Karlskrona.

Den största utmaningen för sjukvårds- och räddningsorganisationen är att säkerställa att information och erfarenhet tas vidare i den egna och andra organisationer.
– Många av oss som arbetar här har gjort det i flera år och vi trivs verkligen med uppgiften. Det viktiga är att säkerställa att erfarenheterna gynnar våra organisationer och kan övertas av någon annan om vi slutar eller rycks undan, säger Henrik Magnell.

Sjukvårds- och räddningsorganisationen

 • Sjukvårds- och räddningsorganisationen på Sweden Rock Festival baseras på en gedigen erfarenhet där alla organisationer samverkar.
 • Årshjulet inleds med en utvärdering och uppföljning efter sommaren då samtliga organisationer samlas för att utvärdera vad som fungerade bra och mindre bra under årets festival.
 • I december görs en genomgång av utvärderingarna som följs av en skarp planering inför kommande festival.
 • Under april arbetar alla inblandade parter med olika scenarion som kan uppstå under festivaldagarna och hur man då agerar internt och i samverkan med andra myndigheter. Det är också nu som alla aktörer utbildas i särskilda funktioner, exempelvis prehospital sjukvårdsledning. Alla funktioner samverkar både i planeringsfasen och i genomförandefasen, och alla roller som på ett eller annat sätt kan bli inblandade briefas och förbereds inför en skarp händelse.
 • Precis innan och under festivalen intensifieras mängden träffar inom KSAM (Krissamverkan Blekinge) där samtliga myndigheter, regionen, kommuner och SOS Alarm träffas för att dela lägesbild med varandra. Det är länsstyrelsens tjänsteman i beredskap (Tib) som är sammankallande och den som leder mötena.
 • Räddningstjänsten har också personal på plats under festivalen som arbetar med förebyggande arbete, exempelvis tillsyn av campingområden och gasol- installationer i matvagnar och förplägnadsverksamheter.