Nyhet

MSB leder rekordstor utvecklingsinsats

För att Turkiet och västra Balkan bättre ska klara att förebygga de risker som jordbävningar och hälsokriser för med sig, ska MSB leda sin hittills största internationella insats inom kapacitetsutveckling.

Programmet heter IPA Care, Capacity for Risk Management of Earthquakes and Health Emergencies. Budgeten är på 128 miljoner kronor och löptiden sex år.

– Det här är en unik möjlighet för MSB att ta ett stort ansvar. Med både vår breda och djupa expertis inom kapacitetsutveckling är vi med och bygger bestående motståndskraft som höjer säkerheten för befolkningarna på västra Balkan och i Turkiet, säger Robert Wallén, chef för MSB:s operativa avdelning.

– Jag vill sätta ytterligare ljus på att vårt internationella engagemang inte stannar vid snabba krisinsatser utan att vi också både driver och deltar i långsiktiga internationella utvecklingssamarbeten, understryker Robert Wallén.

I utvecklingsinsatserna är Turkiets och västra Balkanländernas medlemskap i EU:s civilskyddsmekanism central. Det handlar om att kunna använda civilskyddsmekanismen optimalt för att på bästa sätt både ge och ta emot stöd.

Under 2023 går MSB:s roll ut på att säkra att allt är på plats för att utvecklingsinsatserna ska kunna komma igång tidigt 2024.

IPA Care

  • IPA Care har full kostnadstäckning från EU-kommissionens generaldirektorat DG ECHO. Som koordinator för programmet leder MSB ett konsortium av organisationer som tillsammans håller i en kommande mix av utbildningar, övningar och andra insatser i deltagarländerna.
  • I konsortiet ingår Karolinska institutets kunskapscentrum för global katastrofmedicin, Italiens civilskyddsmyndighet, Kroatiens och Rumäniens inrikesdepartement samt två italienska forskningsstiftelser inom miljöövervakning respektive att förebygga seismologisk risk.
  • Syften:
    - stärka de juridiska ramverken inom katastrofriskhantering och öka kapaciteten att hindra, förbereda och svara upp mot konsekvenserna av jordbävningar och hälsorelaterade kriser,
    - stärka den operativa förmågan att identifiera och förebygga risker liksom respondera i händelse av jordbävningar och hälsokriser,
    - stärka beredskapen och den operativa förmågan att agera regionalt, över gränser och på lokal nivå liksom ge och ta emot stöd inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism. Mekanismen grundades 2001 och har sedan dess aktiverats över 650 gånger för att ge stöd i kriser.