Nyhet

Webbplats för barn om kriser

Även barn behöver få pålitlig, tydlig och snabb information vid en kris.

Nu har webbplatsen Lilla Krisinfo lanserats.

Lärande och förberedande information om exempelvis skyddsrum, översvämningar, issäkerhet och hjärt-lungräddning.
Men också aktuella händelser som väcker frågor hos barn, såsom coronapandemin, kriget i Ukraina och Nato.

Det är några exempel på Lilla Krisinfos innehåll. Bakom webbplatsen står Krisinformation.se, som drivs av MSB.
– Idén till Lilla Krisinfo har vi haft sedan 2009. Tre gånger var webbplatsen på gång men svininfluensa, askmoln och covid kom i vägen, berättar projektledaren Anna Toss.

Språket och innehållet är anpassat för barn mellan cirka 8 och 15 år. Sajten riktar sig direkt till dem, men de ansvariga hoppas även att vuxna – lärare och vårdnadshavare – ska ta del av innehållet och sedan kunna förklara för barnen på ett enkelt och korrekt sätt.

För att informationen ska landa rätt samarbetar redaktionen både med ett nätverk av experter inom kommunikation riktad till barn, bland annat Bris, samt med en barnpanel.
– Vi behöver ta hjälp av barn för att se till att vi skriver om rätt saker, och på rätt sätt, så det blir intressant, enkelt att förstå och lärorikt. Vi vill att barnen ska vara delaktiga i arbetet med Lilla Krisinfo, säger Anna Toss.

På barnpanelens begäran adderades till exempel fler bilder. I framtiden ska det också finnas lärande spel och quiz tillgängliga.

Vad funderar barnen särskilt mycket på just nu?
– Skyddsrum är absolut på tapeten, liksom Ukraina, klimatet och jordbävningen i Turkiet och Syrien.

Anna Toss säger att Lilla Krisinfo fått jättemånga positiva reaktioner, men även mötts av ilska av en del personer som anser att sidan skrämmer barnen. Hon kan själv känna igen känslan, hur man vill försöka skydda sina små från all världens hemskheter.
– Men dagens barn har otroligt många informationskällor där de kan snappa upp saker. Har de inte telefoner själva så har deras kompisar det. De kommer inte undgå skvaller, tv, löpsedlar… Ser de något på Tiktok kan de dubbelkolla med oss. Lilla Krisinfo är en motkraft till desinformationen barnen kan möta på vissa sidor.

Hon tycker idealet vore om alla barn alltid hade en vuxen som kunde lyssna på deras funderingar och berätta hur det förhåller sig. Hon lyfter fram god natt-stunden som ett ypperligt tillfälle att stämma av med barnen vad som rör sig i deras huvuden.
– Det näst bästa alternativet är en plats att besöka, det vill säga Lilla Krisinfo.

Tanken med sajten är också att barn ska ses som resurser som kan bidra vid en kris. Anna Toss nämner allt från att ta upp saker från källaren vid en översvämning och veta vad man bör ha i en krislåda till att kunna ringa 112 om något händer.
– Det finns väldigt många saker som kan göra barn starkare och få dem att bli en del av lösningen.

Lilla Krisinfo

  • Precis som på Krisinformation.se kommer all information på Lilla Krisinfo från myndigheter och andra ansvariga aktörer. Syftet med webbplatserna är att göra det lättare för allmänheten att hitta bekräftad information från svenska myndigheter och att minska risken för att felaktig information sprids.
  • Sedan 2021 har MSB ett uppdrag att arbeta med barnkonventionen och barns rättigheter. Uppdraget kallas för Barnrätt i praktiken, BiP, och ingår i regeringens kunskapslyft för barns rättigheter. Barn har samma rättigheter som vuxna att förstå vad som händer runt omkring dem, och barns rättigheter är speciellt viktiga i samband med kriser, olyckor och krig.
    Lilla Krisinfo är ett av flera exempel där MSB jobbar med uppdraget.
  • Lilla Krisinfo hittas på lilla.krisinformation.se