Förbundsdirektören medveten om kritiken

Förbundsdirektör Ulf Lago säger att han är medveten om kritiken, men att det har skett flera överläggningar och möten med fackliga, skyddsombud och medarbetare i frågan.

– Medarbetare har också getts möjlighet att komma med synpunkter på schemaförslag via sin chef. Detta har det tagits intryck av. Schemat från 1 februari kommer därför, givet dispens för sommaren, kunna vara ganska likt det schema som vi har i dag. Det är de längre helgpassen som ser ut att få ändrade start- och sluttider, säger han.

Hur kommer det sig att ni väljer att söka dispens enbart för sommaren?
– I arbetet med att uttömma alla möjligheter att bemanna verksamheten, har det framkommit att kommande sommar är ett problem där schemaläggning med uteslutande 24-timmarspass kan vara lösningen. Den verksamhet som planeras hos oss under våren 2024 finns också en del utmaningar i, men just där har inte 24-timmarspass ansetts vara en lösning.

Enligt Ulf Lago är det i dagsläget fyra som formellt sagt upp sig, där en kan härledas till nytt schema.
Men vad skulle det innebära om ni förlorar 18-20 brandmän under kort tid?
– Det skulle i så fall naturligtvis påverka oss väldigt mycket. Det motsvarar ju runt 15 procent av all vår utryckande personal, vilket är i linje med vad jag uppfattar att en del andra räddningstjänster har förutspått. Men med ett nästan intakt schema under 2024 är min stora förhoppning att detta inte ska ske.

Facket: "Vi står väldigt långt ifrån varandra"

"Accepterar inte att det går ut över familjen"