Reportage

Alla kommer att dra lärdomar

– Det var fantastiskt med allt frivilligarbete, alla myndigheter och kommuner. Ett väl fungerande stabsarbete och samverkan, det tror jag hela krisberedskapssverige kommer att dra viktiga lärdomar av.

Det säger MSBs generaldirektör Helena Lindberg om insatsen vid skogsbranden i Västmanland. Hon konstaterar att det var en mycket stor insats och att det räddningsarbete som byggdes upp i Ramnäs var unikt.

– Man kan se att samordningen är nyckeln och vikten av att fungerande rutiner, att man känner varandra och har en lägesbild som är gemensam.

MSB var en av många aktörer som bidrog.

– I vårt uppdrag ingår att stödja på olika sätt. Väldigt konkret är de olika förstärkningsresurser vi har. Det är glädjande att se att våra skogsbrandsdepåer som vi nyss moderniserat kom till stor nytta. Vi använde sju av 14 och det känns skönt att konstatera att vi tagit höjd och skulle klarat ytterligare en brand. Vi tömde inte förstärkningsresurserna.

Helena Lindberg framhåller resursmäklarrollen.

– Vi ska ha god överblick var det finns resurser och kunna koppla ihop räddningsledningen och resursägaren. Det gäller allt från bandvagnar till de vattenbombande flygplanen och norska helikoptrar.