Insändare

Tunn utredning saknar krisinsikt

Insändare Det är verkligen i elfte timmen som livsmedelsberedskapen har börjat diskuteras på allvar. Regeringens utredning ”livsmedelsberedskap i en ny tid” var därför efterlängtad.

13 mar 2024 klockan 12:00
Krisberedskap

Stärk kunskapen om funktionshinder

Insändare Varför är det så tyst om skyddet av särskilt utsatta i civilbefolkningen?

12 mar 2024 klockan 14:15
Krisberedskap

Riv upp avtalet innan verksamheterna raseras

Insändare Vi producerar beredskap som är helt unik i sitt slag.

04 mar 2024 klockan 08:50
Räddningstjänst

Bra att branschens högre företrädare ryter till

Insändare Äntligen kan historia bidra till att utveckla framtiden, eller... Kan man lära av historien? Jag ska göra ett försök med följande bidrag.

16 dec 2023 klockan 12:00
Förebyggande Räddningstjänst

SKR och Sobona tolkar arbetstidsdirektivet felaktigt

Insändare På Svenska Dagbladets debattsida påstår SKR och Sobona att EU-direktivet om arbets- och vilotider omöjliggör för räddningstjänsten att förlägga arbetstiden på liknande sätt som idag. Men vi finner inga juridiska hinder för att räddningstjänstens personal kan fortsätta arbeta dygn.

13 dec 2023 klockan 13:10
Räddningstjänst

Ungdomskårer utbildar för framtiden

Insändare En ungdomsbrandkår i varje kommun ger en utvecklande räddningstjänst som utbildar för framtiden.

13 dec 2023 klockan 09:08
Räddningstjänst

Boverkets nya byggregler hotar brandsäkerheten

Insändare Boverket har nyligen presenterat förslag till nya byggregler som påverkar brandsäkerheten i våra framtida bostäder. Dessa förslag får, om de verkställs, djupgående negativa konsekvenser för de boendes trygghet och säkerhet.

03 okt 2023 klockan 06:00
Räddningstjänst Förebyggande