Insändare

Beredskapspolisen behövs

Insändare Beredskapspolisen behövs både vid de kriser som MSB presenterar i de 17 hoten mot Sverige samt i det allvarliga säkerhetsläget vi lever i dag.

20 jun 2023 klockan 14:02
Krisberedskap

Ungdomsbrandmän resurs även i det civila försvaret

Insändare MSB lämnade den 1 mars två rapporter till regeringen. Det ena uppdraget handlar om att beskriva hur räddningstjänsten behöver vara utformad för att hantera de utmaningar ett krig på svensk mark skulle kunna innebära. Det andra uppdraget rör aktivering av civilplikt för personalförstärkning av kommunal räddningstjänst.

13 jun 2023 klockan 08:51
Krisberedskap Räddningstjänst

Övning bör testa planer och procedurer

Insändare Under sommaren 2022 fick MSB i uppdrag av regeringen att ta fram dimensionerande planeringsförutsättningar för kommunens räddningstjänst under höjd beredskap.

17 mar 2023 klockan 07:14
Krisberedskap Räddningstjänst

Vi måste planera, öva och samverka om höjd beredskap ska fungera

Insändare Sverige har i dag kanske världens bäst fungerande räddningstjänst. Det beror främst på en engagerad och duktig personal och strukturerat övningsupplägg med återkommande övningar och bra erfarenhetsåterföring från larm.

17 mar 2023 klockan 07:00
Krisberedskap Räddningstjänst

Replik: spillet i skogen minskar försurningen

Insändare Bo Grankvist och Martin Olander skriver i en insändare 9/12 2022 att EU:s beslut om att spill från skogsbruket inte ska klassas som förnybart ökar risken för stora skogsbränder, och menar på att beslutet måste stoppas.

16 mar 2023 klockan 08:00
Klimat/miljö

Hur hänger testerna med när riskbild förändras?

Insändare Angående fråga som lyfts under rubriken ”Räddningstjänster fystestar över föreskrivna krav” i förra numret, så vill jag peka på vad AFS 2007:7 säger i 4 §, och att vi vet att insatsområdet för respektive räddningstjänst skiljer sig i stora delar.

16 mar 2023 klockan 07:31
Räddningstjänst

Dags för systemledarreform?

Insändare Under slutet av 1990-talet uppstod en insatsledarreform då många räddningstjänster införde rörliga insatsledarfunktioner, vilket ökade möjligheten till organisatoriska anpassningar för genomförandet av samtidiga räddningsinsatser.

12 dec 2022 klockan 14:08
Räddningstjänst