Insändare

Funktionsnedsatta behöver också nå skyddsrum

Insändare Vad gör vi när funktionsnedsatta människor inte ges skydd i krig?

30 mar 2022 klockan 11:24
Krisberedskap

Tydligare regler krävs för brandfarliga vätskor

Insändare Stora mängder brandfarliga vätskor i en lokal med mycket människor är ingen bra kombination ur ett brandriskperspektiv.

21 mar 2022 klockan 14:56
Förebyggande

MSB svarar: Behövs inte fler särskilda regler

Insändare Vi vill börja med att tacka Brandskyddsföreningen för engagemanget i denna viktiga frågeställning.

21 mar 2022 klockan 14:55
Förebyggande

Hur tar vi hand om samhällets mest riskutsatta?

Insändare Sedan början av 1950-talet har stegutrymning med hjälp av räddningstjänst accepterats som en bostads alternativa utrymningsväg upp till 23 meters höjd, inom viss insatstid.

21 mar 2022 klockan 14:38
Förebyggande

Kräv att kommunerna anställer yrkesutbildade brandmän

Insändare I dag tillhandahåller Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) en nationell statlig utbildning för att klara yrkeskraven som brandman.

21 mar 2022 klockan 14:10
Räddningstjänst Utbildning

Bort med raketer från gator och torg

Insändare Bort med raketer från gator och torg. Raketskjutande vid nyår har ökat på senare år trots information och förbud. Problemet berörs varje år i nyheterna men bara ett par januaridagar.

09 dec 2021 klockan 16:44
Förebyggande

Beredskapen behöver mål för energiproduktion

Insändare Winter is coming var de olycksbådande orden som fick Game of Thrones följare att rysa.

09 dec 2021 klockan 16:34
Krisberedskap