Reportage

Trivsel förebygger olyckor och skador

Trivsel skapar trygghet. Trivsel förebygger brott, olyckor och skador. Att lyssna på människors behov är ett sätt att nå dit.

Förvaltnings AB Framtiden är koncern för Göteborgs allmännyttiga bostadsbolag. 200 000, eller ungefär var tredje göteborgare, lever i deras fastigheter.

För att skapa trivsel och trygghet i alla bostadsområden handlar det om närvaro, omtanke och invånarnas delaktighet, anser säkerhetschef Dan Gaversjö.

– Hyresgästerna märker att det är vi som är där. Sociala, polisen och lärare gör insatser, men de orkar bara ett kortare tag. Vi finns alltid där och har blivit processägare för integration i stan. Ett stort ansvar.

Örat mot marken, anser han vara oerhört viktigt.
– Vi måste lyssna på hyresgästernas vardag. I våra naturområden, en del kallar det förorter, är det många som inte har jobb. Det är viktigt att de känner sig behövda.

– Ensamheten är ett av de stora problemen, det skapar psykisk stress. Om 5-10 procent av hyresgästerna på något sätt kan involveras i förvaltningen av sitt område, då minskar skador och olyckor.

För säkerhetschefen är inte tillgång till polis och larm det viktigaste. I stället pratar han varmt om samlingslokaler för de över 70 år där de trivs och i sina egna nätverk värnar om varandra, ser till varandra om någon inte varit synlig på ett tag.
– Vi ansvariga sitter på möten, samverkar med andra. Men vi har inte samsyn. Det måste vi ha. Lösningen finns mitt framför oss och det är konstigt att den inte tas tillvara.

Uppgiften är att serva hyresgästerna, inte den egna organisationen, konstaterar Gaversjö.
– I det framtida samhället krävs mer kundfokus. Hyresgästerna struntar i vem som levererar, bara det levereras.

En trend i säkerhetsarbete är att eliminera dolda ytor, röja undan buskar och annan växtlighet, för att minska risk för ljusskygg verksamhet.
– Vi röjer, och ibland tänker jag vad är det för fel på den busken? Det är inte där felet ligger. Bland det viktigaste för att folk ska trivas är däremot att städa, hålla rent. Det skapar det goa livet, det skapar trygghet. Vi jobbar med trygghetsvärdar. På var femte anställd har vi en praktikplats. Stadens mål är en per 20 anställda, det slår vi med hästlängder.