Nyhet

"Ingen drömmer om att bli handläggare"

Gislaveds försök att ersätta brandmannatiteln med handläggare för samhällsskydd och beredskap har mött hård kritik.

Till Brand hade Kommunal snabbt satt ihop en kampanj under mottot Ingen drömmer om att bli handläggare.
Kjell Wahlbeck, avdelningschef på MSB fick frågan på scenen vad han anser om saken. 
– Anders Axelsson är en eminent person, kreativ och framåt­riktad i sitt synsätt och vill testa gränser. I det här fallet tror jag att Anders gått för fort fram, säger Wahlbeck och fortsätter:
– Väldigt mycket av yrkesidentiteten ligger fortfarande i brandmanna- och brandingenjörsbegreppet. Kan man beskriva yrket på ett bredare sätt är inte det fel. Låt oss utveckla räddningstjänsten i alla avseenden, men det kan vara bra att dröja något med identitetsbegreppet, säger Kjell Wahlbeck.

Anders Axelsson, räddningschef i Gislaved, säger så här om förslaget:
– Vi har inte tänkt ändra benämningar i den utryckande verksamheten. Det står brandman, styrkeledare och yttre befäl på larmrockarna och ska fortsätta göra så. På olycksplats behövs en tydlighet om vem som är vem, och fortsätter:
– Det är den formella titeln som står i anställningsbeviset som vi föreslagit ska ändras. Grundtanken var att skapa förutsättningar för att kunna höja statusen i det breda säkerhetsarbetet genom att skapa alternativa karriärvägar.

Var du beredd på att det skulle bli sådan kritik?
– Jag var medveten om att förslagen i vår omorganisation är kontroversiella, men missbedömde sprängkraften i behovet att få kalla sig brandman.
Omorganisationen handlar om mycket mer än yrkestiteln, bland annat har avsikten varit att frångå de traditionella skiftlagen.
– Övningsverksamheten var inte redo för detta. Mycket av kvalitén i utryckningsarbetet visade sig vara beroende av personliga relationer, därför kommer skiftlagen återinföras i höst.