Nyhet

MSB RIB har anpassats till nya verkligheten

Den största förändringen på drygt 15 år.

Nu har MSB RIB, myndighetens beslutsstöd till räddningstjänsten, uppdaterats efter användarnas önskemål. Bland annat ska det bli lättare att dela information i programmet Lupp.

– Det blir en anpassning till den nya verkligheten, säger Maria Ryman Dahl, en av projektledarna.

MSB RIB kan beskrivas som en portal, som ger kommunal räddningstjänst stöd hela vägen från planering av framtida insatser till att fatta rätt beslut när olyckan är framme.

I år är det 30 år sedan den första versionen gavs ut, då på CD. Jubileet sammanfaller med den största förändringen på 15 år, där RIB:s huvudprogram har ersatts av tre separata delar: bibliotek, farliga ämnen och beräkningsmoduler.

– Det blir stor skillnad för användarna. De som är vana att gå in i RIB:s huvudprogram kan inte göra det längre utan måste istället installera de tre separata delarna, berättar Magnus Levein, projektledare för ersättandet av huvudprogrammet – men tillägger att användarna ändå kommer känna igen sig och förhoppningsvis tycka att det känns både modernare och trevligare.

Fördelarna med nya MSB RIB är flera. Bland annat kommer de olika delarna se likadana ut oavsett om man kör på webben, installerat i datorn eller i mobilen.

Det har blivit lättare att komma åt hjälp-texter i delen om farliga ämnen, och enklare att komma vidare i biblioteket, där man bland annat kan hitta erfarenhetsrapporter, olycksundersökningar och utredningar.

En stor förbättring är att användaren nu kan uppdatera utan att behöva göra en installation.
– Det kommer förenkla arbetet högst avsevärt. Tidigare behövde vi skicka ut ett helt installationspaket för RIB huvudprogram med en massa tung data. Vill man uppdatera databasen över farliga ämnen eller böckerna i biblioteket går det på ett klick nu, säger Magnus Levein.

Utöver bibliotek, farliga ämnen och beräkningsmoduler finns fler delar i MSB RIB, varav den största är Lupp, ett program för ledning och uppföljning av räddningsinsatser.

I Lupp har det tillkommit tre nya funktioner, alla kravställda från användarna:

 • Personlig inloggning – ger säkerhet och spårbarhet av vem som utfört vad.
 • Möjlighet till behörighetsstyrning. Innebär att man kan begränsa vem som får göra vad och vem som får se vad. Inloggning för användare i organisationen förenklas och kan skötas automatiskt.
 • Möjlighet att bjuda in externa användare att köra Lupp mot organisationen. Med hjälp av behörighetsstyrningen kan man begränsa denna delning till en specifik insats.

Önskan om att en organisation ska kunna dela information med externa användare väcktes inte minst i samband med de stora skogsbränderna 2018.
– Uppdateringen blir en anpassning till den nya verkligheten – det ska gå lättare att dela den information man vill dela och samtidigt, när det är större system, ska man också kunna begränsa så att inte alla ser allting, säger Maria Ryman Dahl, projektledare för Lupp.

Det har även blivit nya versioner av delprogrammen Karta och Spridning Luft. Den enda delen som inte berörs av RIB-uppdateringarna är Spridning Mark, en spridningsmodell för bland annat bensin och diesel.

MSB RIB

 • MSB RIB innehåller databaser som tillsammans ger omfattande information om hur en olycka kan hanteras, hur det förebyggande arbetet kan planeras och vilka riskerna är när olyckan inträffat.
 • I MSB RIB hittas uppgifter om 5 000 farliga ämnen, ett referensbibliotek med fler än 18 000 dokument med mera.
 • MSB RIB kan användas:
  – i det förebyggande arbetet, för att planera framtida insatser med hjälp av erfarenhet från redan gjorda när olyckan är framme och det omgående behövs relevant information både i sambandscentralen och på fältet,
  – som utbildningsmaterial och grund för övningar och rollspel och
  – för att förutse risker, föreslå åtgärder och påverka beslutsfattare.
 • MSB RIB kan köras lokalt på datorn för att garantera en säker tillgång till materialet men delar hittas även på webben. MSB RIB Farliga ämnen och Lupp finns som appar till mobilen.
 • Lupp är ett program för ledning och uppföljning av räddningsinsatser som hör till RIB-paketet. Det primära syftet är att tillhandahålla ett verktyg för noggrann dokumentation av händelseförloppet före, under och efter en räddningsinsats.
 • Grundfunktionerna i Lupp inkluderar dagbok, verksamhets-
  översikt, lägestablå och statustablå. Genom programmet MSB RIB Karta kan den pågående verksamheten visualiseras på en karta. Man kan även få information från SOS Alarm.
 • Från början stod RIB för Räddningsverkets Informationsbank men nu för tiden är RIB bara ett namn. Inte att förväxla med RiB, det vill säga Räddningstjänstpersonal i Beredskap.