Ledare

Beredskapen bygger vi tillsammans

Nu är sommaren 2024 här. Nu ser vi fram emot sol, bad, färskpotatis och jordgubbar och förhoppningsvis en rejäl ledighet. Symboler för lycka för oss som bor i Sverige.

Men vi vet ju också att sommaren kan betyda hetta, torka, värmebölja, vattenbrist och bränder. Onekligen starka symboler för olycka. Nu är min poäng inte att förstöra stämningen, utan att eftersom våra somrar numera ofta innehåller både och, så är det klokt att minska konsekvenserna genom att vara förberedd. Så det får vara temat för min sommarledare här i Tjugofyra7.

Inom räddningstjänsten blir vi allt bättre på att hantera både bränder och översvämningar. Systemen för att stötta varandra har utvecklats snabbt sedan den stora skogsbranden i Västmanland 2014. Detsamma gäller
arbetet med att förebygga och snabbt upptäcka bränder. Och MSB:s nationella förstärkningsresurser består numera även av helikoptrar och brandflyg.

Vi fick ett kvitto på den positiva utvecklingen under våren och försommaren 2023 när vi hade fler skogsbränder än tidigare år, men klarade av att släcka innan de vuxit till ohanterliga proportioner. Det ska vi komma ihåg när vi alla ser att mer kan göras, mer behöver göras och utmaningarna blir större.

Nu är bränder inte enbart räddningstjänstens ansvar – vi har som individer ett stort ansvar. Jag uppmanar alla att följa SMHI:s varningar och hålla koll på när det råder eldningsförbud. (Som hjälp kan jag rekommendera MSB:s app Brandrisk ute.)

I grund och botten handlar det om att alla har ett stort ansvar för sitt eget agerande, men också för att klara sin egen situation så långt det är möjligt. Detsamma gäller förstås vid storm eller översvämning, vilket jag också är övertygad om att alla minns från 2023.

Stormen Hans, men också flera svåra lokala och regionala översvämningar, fick stora konsekvenser som ras och skred och ekonomiska kostnader. Även denna gång hade vi stor nytta av det utvecklade samarbetet inom räddningstjänsterna – och igen slår jag ett slag för vikten av att hålla sig uppdaterad, förbereda sig så gott det går och se över sin egenberedskap.

Samtidigt fortsätter Rysslands brutala krig i Ukraina och konsekvenserna för oss i Sverige är oförutsägbara. Vi behöver använda nuet till att stärka vår beredskap och det civila försvaret. Det är inte ett arbete som kommer vila över sommaren. Två områden som MSB jobbar intensivt med är civilplikt inom räddningstjänsten och en ny version av broschyren Om krisen eller kriget kommer.
När det gäller civilplikten har arbetet gått fort framåt. Den 23 september samlas de första för att börja sin utbildning, och tre veckor senare är de redo att krigsplaceras.

Redan i år kommer cirka 300 personer utbildas och krigsplaceras på 25 värdkommuner (i sina hemlän). För att underlätta för kommunens räddningstjänst att välkomna dem och ta tillvara deras kompetenser så kommer MSB också ge bidrag för att anställa en planerings- och en utbildningsresurs. Det är mycket som måste vara på plats när Sverige för första gången på många, många år har civilpliktiga i räddningstjänsten.

 

Det är mycket som måste vara på plats när Sverige för första gången på många, många år har civilpliktiga i räddningstjänsten.
Charlotte Petri Gornitzka


Jag nämnde också ”broschyren”. Först hoppas jag att du använder den nuvarande versionen när du ser över din egenberedskap inför sommaren – det är fortfarande aktuella uppgifter. Och sedan att du håller ordentlig utkik i höst när den nya versionen kommer landa på hallmattan.

Orsaken till att vi tar fram en ny version är förstås det försämrade säkerhetsläget. Vi behöver göra allt vi kan för att stärka totalförsvaret så det är tydligt att det inte är någon idé att angripa Sverige. Inte minst vi inom det civila försvaret – som faktiskt består av alla utom Försvarsmakten. Alltså stat, regioner, kommuner, näringsliv och civilsamhälle. Men också ytterst du själv. Vi bidrar till Sveriges samlade styrka genom den beredskap vi har själva, tillsammans med vår familj och våra grannar.

Så – jag vågar inte sia om hur sommaren blir. Men alldeles oavsett så önskar jag alla en sommar fylld av vänner, färskpotatis och jordgubbar (eller vad som nu ger sommarlycka för dig). Och konstaterar att om vi också tillsammans är förberedda för annat så ökar möjligheterna att få till det.