Reportage

Viktigt att vara på plats i Ramnäs

– Man fick upp ögonen för vad samhället kan göra. Vilka resurser det finns, hemvärnet, militären och utan FRG vete tusan hur det fungerat. Lärorikt, säger Agneta Kumlin, närpolischef i Sala.

Polisen hade ansvaret för evakueringar och sköta avspärrningen av området. Agneta Kumlin kom till Ramnäs på tisdagen, samma dag som länsstyrelsen tog över. Polisledningen beslöt inledningsvis att deras stab skulle finnas i Västerås och inte i Ramnäs. En stor miss enligt Agneta Kumlin.

– Det blev problem med kommunikationen och jag blev ett mellanled mellan räddningsledningen och staben i Västerås som tyckte att räddningsledaren inte hörde av sig.

Samma sak med kommunerna som inledningsvis avvaktade.

– Det blev väldigt rörigt. Man förstod inte hur viktigt det är att vara på plats förrän man var där, då löste sig frågor enkelt. Det blev en väldigt bra samverkansform, säger Agneta Kumlin.

Det tog ett tag innan organisationen satte sig och ibland krävs formalia.

– I början fick vi inte de besked som behövdes. Man larmade inte polisen så vi kunde hålla undan folk för att de skulle kunna jobba. När det beslutades om utrymning ville jag se ett underskrivet beslut och en kartbild över området som skulle evakueras, men det fanns inte. Beslutet har stor betydelse för ersättningen.

Under hela första veckan följde landshövding Ingemar Skogö insatsen på plats i Ramnäs.

– Det var bra. Det märktes att det fanns frågeställningar där han hade kontakterna och nätverken. Att han stod bakom besluten gav tyngd åt organisationen.

Med så många myndigheter och organisationer samlade på en plats skapas kontaktytor och nätverk.

– Vi hade en otrolig hjälp av militären som hade praktiska lösningar på allt. Frivilliga var helt fantastiska. Och Trafikverket. Jag har aldrig förstått att man kan ha så mycket nytta av Trafikverket, det blev ett uppvaknande.

– Men största lärdomen är hur svårt det är att få veta hur många som bor i ett område. Vi fick listor från skatteverket, lantmäteriet, renhållningen och SOS Alarm, men en månad efteråt arbetar vi fortfarande med listorna.

– Samhället kommer att ha nytta av de lärdomar alla delaktiga har gjort. Det går att få till en jättebra verksamhet om vi samverkar. Händer det igen är det av stor vikt att komma igång med samverkan i mycket tidigt skede, säger Agneta Kumlin.