Nyhet

Partiklar genom larmställ

Stickprov som MSB låtit genomföra visar att larmställ släpper igenom partiklar.

– Vi vill få en större studie med fler tester genomförd, för att se vad det här betyder, säger Cecilia Hammar Wijkmark, MSB.
När det brinner kan farliga ämnen, exempelvis PAH-ämnen och isocyanater, frigöras och larmställ bli kontaminerade.

En del räddningstjänster har hittat olika vägar för att minimera risken att personal utsätts för farliga ämnen. Det kan handla om att ta av larmställ för att undvika att ämnen på dräkten följer med in i bilen eller på brandstationen.

Men om partiklar går genom larmställ kan det förmodligen finnas risk att dessa finns på underställ eller huden.

– Det vi gjort är inte forskning, utan stickprov. Och inga generella slutsatser kan dras utifrån enbart dessa tester. Men resultaten räcker för att vi vill studera det här närmare. Vi vill ha fakta för att kunna fatta bra beslut, säger Cecilia Hammar Wijkmark, enhetschef för teknik och service i Sandö.

Det man vill testa är helt enkelt om larmställen skyddar och även en bredare test av rökmiljön i övningsobjekten och på övningsfälten. MSB har beslutat att tester ska göras.

De stickprov som genomförts har utförts av SP och Air Control Norr.

Analyserna visar att PAH-ämnen, fina partiklar, som uppmättes i övningsobjektet under övning återfanns i närmast motsvarande mängd vid rökdykarens hud. Just dessa ämnen anses inte cancerogena.
Analyserna visade även en mindre mängd av ett cancerogent PAH-ämne i vardera testat övningsobjekt.

Lärare på MSB i Sandö och Revinge befinner sig ofta i brandmiljöer. MSB har beslutat att alla lärare ska ha två larmställ och tvätt ske mellan övning.

Skolorna ska också tillsammans kartlägga arbetsmiljön mätningar i övningsobjekt. Det gäller partiklar och farliga ämnen som frigörs vid eldning i olika objekt samt luften i omklädningsrummen.

Färgprover har skrapats från en container i Revinge och skickats till lab där isocyanater kunde påvisas vid upphettning av färg. Nu byggs en container med ofärgad plåt.

– Men kan det frigöras något om man eldar en omålad plåtcontainer? Det vill vi också veta. För oss är det viktigt att få fakta på bordet, hantera oro, fatta kloka beslut och göra kloka investeringar på rätt sätt, säger Cecilia Hammar Wijkmark.

Utbildningar på MSBs skolor genomförs i så snälla miljöer som möjligt. Det går inte att jämföra med de ämnen som kan frigöras under verkliga insatser där bilar och bostäder brinner.