Reportage

Tvekar om molnet

I Huddinge kommun vill vissa förvaltningar utnyttja molnet eftersom det skulle underlätta deras sätt att arbeta. Västerås stad däremot är mera tveksamma.

Huddinge håller på att ta fram ett upphandlingsunderlag och alla frågor är inte lösta.

– Förvaltningarna har känslig personuppgifter och hur ska de hanteras och lagras? Vi trycker mycket på att det ska ligga på egen server, att det ska ligga inom EU och så vidare, säger Ingela Darhammar-Hellström, Huddinge kommun.

Svårigheten är att tolka avtalen och ställa tydliga krav.

– Det är ju multinationella företag, med sina drivkrafter och experter som vi inte kan matcha. Det är svårt att få tydliga svar om spårbarhet, säkerhet och om vi med deras tjänster kan leva upp till informationssäkerhetsansvaret.

Många kommuner efterlyser hjälp från offentliga myndigheter med gemensamma krav.

– Och då handlar det om att ha full spårbarhet på var informationen lagras, vem som har åtkomst, att kunna göra revisioner när vi påkallar det. Som upplägget är idag tillåter leverantören inte det utan säger att det räcker med de revisioner varje år som leverantören själv genomför, men då har vi enligt Magnus Bergström på Datainspektionen frånhänt oss ansvaret, säger Jeanna Thorslund, jurist och ansvarig för informationssäkerheten i Västerås stad.

En öppen molnlösning utan spårbarhet eller kontroll av lagringen som många tjänster presenteras idag är ingen lösning för Västerås stad.

– Vi har haft inledande diskussioner och kan inte se att vi kan använda den typen av molntjänster i bred skala utom för den information som är offentlig i dag och det är i princip det som ligger på webben.