Nyhet

”Viktigt för oss att undvika missförstånd”

Söka dispens är inte uteslutet för Storstockholms brandförsvar.

Det säger kommunikationschefen Björn Westerdahl.

Han förklarar att förbundet valt att vara restriktiva i sin externa kommunikation kring frågan om arbetstider eftersom det är en lång och komplex process i många steg. Istället har de valt att lägga fokus där behovet är som störst, det vill säga på intern dialog.
– Samtidigt är det angeläget för oss att undvika missförstånd i en fråga som är så viktig, säger Björn Westerdahl och syftar på reaktionerna filmen väckt i forumen.

Han berättar att de själva också fått många reaktioner på filmen, ur en mer positiv synvinkel.
– Att andra hör av sig och ställer frågor om vår internkommunikation måste ju ses som ett kvitto, både på att vi når ut med våra budskap och att det vi talar om känns relevant. Många uppskattar dessutom film-formatet där man ser mer av kroppsspråket än i en text.

Många brandmän tycks tolka filmen som att SSBF inte tycker det är någon idé att söka dispens. Är det så?
– I de centrala parternas överenskommelse står det bland annat att dispensförfarandet ska tillämpas restriktivt, och att arbetsgivaren är skyldig att pröva alla möjligheter att bemanna verksamheten innan dispens kan ges. Vi måste därför analysera vilka dessa möjligheter är och vad de innebär för verksamheten. Om dispens skulle vara det enda rimliga alternativet som kvarstår när vi gjort den analysen så måste vi vara öppna för att pröva även det alternativet, även om det är omgärdat av höga murar.

Att räddningstjänsterna riskerar att bli skadeståndsskyldiga om de får dispens och drar över tiden vid larm. Vad baseras den infon på?
– Ur ett lokalt perspektiv är det viktigt för oss att respektera det som står i kollektivavtalen, och inte bryta mot det eftersom avtalsbrott kan utgöra grund för skadestånd. Ur ett nationellt perspektiv är det viktigt att vi alla förhåller oss till EU-lagstiftningen på ett hållbart sätt så att Sverige som land inte riskerar rättslig prövning där en förlust skulle kunna leda till krav på höga skadestånd.

Det nämns ljusglimtar i filmen. Kan du utveckla?
– Dels att vi fått mer tid på oss i arbetet med detta, och dels att det nu finns möjlighet till undantag från alterneringsreglerna i Allmänna bestämmelser och i bilaga R. Genom möjligheterna till undantag ser möjligheterna större ut än tidigare att ta fram nya scheman som i större utsträckning liknar de scheman vi har i dag.

Pröva alla andra möjligheter – tolkar ni det som att de måste ha testats praktiskt?
– Nej, men vi måste ha analyserat dem och vad de innebär.

Hur upplever du att stämningen är på SSBF för tillfället?
– Vi har en bra diskussion och dialog internt där vi diskuterar både möjligheter och begränsningar, och vi är glada över att ha engagerade medarbetare som kommer med kloka tankar. Samtidigt är vi medvetna om att många är frustrerade och besvikna på situationen och upplever det som försämringar i arbetet. Därför är det viktigt att vi fortsätter med den kontinuerliga dialog som vi initierade med våra arbetstagarorganisationer och medarbetare redan i början av det här året.

Han tillägger att huvuddelen av kommunikationen och dialogen kommer fortsätta internt.