Erfarenhet

Hoprullad värmefilt orsakade brand

Fem ungdomar hyrde tillsammans en äldre stuga på landet. Byggnaden omfattade ett och ett halvt våningsplan. Den var nyrenoverad och i mycket bra skick. Bland annat var den utrustad med brandvarnare.

En kväll vid 22-tiden när ungdomarna kom hem från möttes de av att brandvarnaren tjöt. Hela huset var fyllt av tjock rök. Genom ett fönster såg de en mindre brand i ett sovrum på bottenvåningen.

De försökte att ta sig in men hindrades av den täta röken. Trots allt lyckades de stänga ett antal innerdörrar innan de måste fly ut igen. De larmade räddningstjänsten via 112. Dessutom ringe de till sin hyresvärd som bodde i närheten.

Under väntan på räddningstjänsten såg de utifrån hur branden i sovrummet falnade av syrebrist. I stället antändes rökgaser som samlats under taket i ett vardagsrum som låg bredvid.

Precis när räddningstjänsten anlände sprack ett av fönstren till vardagsrummet och brandförloppet accelererade. Räddningstjänsten påbörjade rökdykning via entrén på framsidan och släckte först branden i vardagsrummet för att sedan fortsätta med att slå ner branden i sovrummet.

Men lågorna hade redan ätit sig in i träpaneler och fiberskivor och till och med fått fäste inne i timmerväggarna. För att komma åt brandhärdarna måste brandpersonalen frilägga och ta hål i väggar och bjälklag på flera ställen.

När man efter flera timmars hårt arbete hade för avsikt att avsluta räddningsinsatsen upptäckte de nya glödbränder och de måste fortsätta att frilägga brandområdet.

Påföljande dag inleddes en undersökning av hur branden uppkommit. Ungdomarnas iakttagelser var till god hjälp. De djupaste brandskadorna fanns i vardagsrummet. Men tidiga vittnesuppgifter pekade på att branden hade börjat i sovrummet på bottenvåningen.

När flickan som bodde i rummet berättade att hon lämnat en hoprullad värmefilt påslagen i sin säng kunde undersökningsarbetet koncentreras till detta rum.

Erfarenheter från många andra bränder och brandtillbud i elektriska värmefiltar visar att vissa äldre modeller kan bli överhettade och börja brinna om de är påslagna och ligger hoprullade så att värmen inte kan avledas.

Undersökning av resterna av värmefilten visade att strömställaren var i läge 2, det vill säga högsta effekt.

Ungdomarnas åtgärd att stänga så många innerdörrar som möjligt fick dämpande effekt på brandförloppet. Förutom sovrummet där branden startade, samt vardagsrummet dit brandgaser spred branden, blev huset förhållandevis oskadat.

Trots att innerdörrarna hade tunna träspeglar var de täta och förhindrade effektivt röken att sprida sig till övriga utrymmen. Å andra sidan inandades tre av ungdomarna så mycket brandgaser att de måste föras till sjukhus med ambulans.

Artikeln bygger på en rapport av Pär Liljekvist, Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö.

Erfarenheter

  • Det är viktigt att man läser och följer de instruktioner som medföljer de flesta sorters uppvärmningsanordningar. Rulla aldrig ihop en påslagen elfilt.
  • Att stänga dörrarna så att branden får så lite syre som möjligt kan begränsa skadorna av en brand väsentligt.
  • Renoverade gamla timmerhus kan innehålla skrymslen och otätheter där glöder kan ligga kvar i flera timmar innan de blossar upp.
  • Var alltid noga med att undersöka brandområdet noga innan du lämnar platsen.  Se till att den personal som ska sköta efterbevakningen har tillräcklig kunskap och utrustning för att ingripa om branden skulle blossa upp igen.