Nyhet

Lägesbild i direktsändning

Vad sägs om direktsänd lägesbild som når alla inblandade parter i insatsen?

Utvecklingen av Rib och Wis ger möjlighet till realtidsinformation i både text och bild.  

Det pratas mycket om gemensam lägesbild, vilket samtidigt allt fler påpekar knappast är möjligt eftersom personer uppfattar situationer olika.

Men däremot är det numera möjligt att alla får samma information samtidigt.

Krisens eller olyckans omfattning, resurser, risker och väderförhållanden kan visualiseras i en och samma bild.

Det som öppnar de nya möjligheterna är Rib Karta som är en del av nya Rib 2012.

– Lösningen är unik i Europa. Oavsett om det är en kris eller planering av förebyggande arbete kan den som jobbar med kartan lägga på flera lager med bilder och sammanföra allt till en bild, säger Tore Eriksson, ansvarig för Rib på MSB.

Vid exempelvis ett kemutsläpp kan en spridningsbeskrivning läggas på aktuell plats på tätortskartan. Det kan kompletteras med väderdata från SMHI. Det går också att använda digitala kartbilder från andra organisationer och egna ritade bilder.

Dessutom kan myndigheter och räddningstjänster via beställning hos MSB få tillgång till satellitbildsanalyser från EU-projektet GMES (Global monitoring for the environment and security). Det kan exempelvis vara att övervaka risken för naturkatastrofer som vid oljeutsläppet utanför Tjörn.

Tjänsten lovar leverans inom 3-24 timmar, snabbheten påverkas av var satelliterna befinner sig när beställningen sker.

– Satellitbilderna kan också läggas som skikt på egna kartor. Kvalitén är mycket bra på de exempel vi studerat.

Räddningstjänsten kan via Lupp, som är en del av Rib, komplettera med var fordon och personal befinner sig.

– All information presenteras i en enda karta med realtidsvärde. Situationen blir enklare att förstå, beslutsunderlaget mycket bättre.

Resultatet går att dela med sig till andra användare genom att spara ögonblicksbilder av kartan och exempelvis bifoga till ett e-postmeddelande.

När den nya versionen av Wis kommer blir det lättare att skicka anteckningar och bilder från Lupp till Wis.

– Regeringen har poängterat att Wis är nationellt kriskommunikationssystem, och vi kan bara ha ett sådant system. Den skrivelsen är grunden för satsningen. MSB kan inte peka med hela handen och säga att alla ska använda Wis, men bör tydligare tala om vad som rekommenderas, säger Tore Eriksson.

Förbättringarna i Wis förändrar möjligheterna radikalt, även för mindre kommuner, anser Tore Eriksson. Inte minst i kombination med Lupp som tidigare varit stabsinriktat men blivit avsevärt mer fältmässigt.

– I glesbygd kan ledning och insatspersonal befinna sig långt ifrån varandra, nu kan de ändå se samma information samtidigt.

Tore Eriksson tar eftersök av en försvunnen person som exempel:

– I bästa fall har de som letar en GPS. Men de går med papperskarta i skogen. Tänk att istället söka med digitalt stöd och från inre ledning få besked om exakt var de är, se på bild vilka områden som är avsökta och vilka som behöver sökas av. Det blir mycket effektivare.

MSB håller på att ta fram översvämningskarteringar och de kan användas i Rib Karta. I en framtid kan det bli möjligt att komplettera bilderna i Rib Karta med höjddata och själv se vad som händer om vattnet höjs eller sänks till olika nivåer.

– Sverige laserskannas från luften och en ny höjddatabas är på gång. Den kommer att kunna användas inom områden som ras och skred, översvämning och andra scenarior. Målet är att kunna nyttja det i Rib.

Bilden

Rib Karta visar en olycka med tankbil. Inget läckage än, men det kan uppstå i samband med bärgning. Därför har en spridningsberäkning gjorts i Spridning luft, denna visas i kartan som en plym. Där ses också insatsarbetet hämtat från Lupp. En ögonblicksbild sparas i en Lupp-anteckning tillsammans med en kort beskrivning. Eftersom informationen är intressant för flera än den egna organisationen skickas anteckningen vidare till Wis. Alla får samma information.