Nyhet

Behov av stöd inom suicidprevention hos räddningstjänsterna

Räddningstjänstorganisationerna har behov av stöd och ökad kunskap inom området suicidprevention.

Det blev tydligt i och med ett förslag till ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen överlämnat till regeringen.

MSB är en av flera myndigheter som har bidragit till arbetet.

De övergripande målen är:

  • en förbättrad psykisk hälsa i hela befolkningen
  • färre liv förlorade i suicid
  • minskad ojämlikhet i psykisk ohälsa
  • minskade negativa konsekvenser på grund av psykiatriska tillstånd.

– MSB:s verksamhet relaterar främst till målet om färre liv förlorade i suicid och det tillhörande delmålet om att stärka suicidpreventionsarbetet. Vårt fokus är på de kommunala räddningstjänstorganisationernas behov inom området, säger MSB:s Martin Åberg.

Strategin för psykisk hälsa och suicidprevention är tänkt att fungera som en gemensam plattform för hela samhällets arbete inom området under tio års tid.