Nyhet

Ministern: Det kan bli krig i Sverige

Det är dags att alla tar omvärldsläget på allvar. Budskapet levereras av Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar.

– Med osminkad tydlighet; det kan bli krig i Sverige, sade Bohlin på Folk och försvar.

Bohlin riktade sig till hela det svenska folket när han talade på den årliga konferensen i Sälen. 

– För de allra flesta av oss är detta vårt enda och riktiga hem. Den skärm av jordytan som vi vill lämna till våra framtida generationer i intakt och bättre skick än vi fick ärva den. Försvara detta, våra friheter och våra demokratiska ideal, är vad allt handlar om.

Han konstaterade att det är mänskligt att vilja se tillvaron som man önskar den vore, snarare än hur den faktiskt är; att våra mentala försvarsmekanismer fortfarande drar slutsatsen att hoten blir verklighet någon annanstans.

– Tanken på freden som en konstant är bekvämt lättillgänglig, men att vila i den slutsatsen har blivit mycket farligare än på lång tid. Jag vill inte vädja till din rädsla, men till din lägesuppfattning. Jag försöker öppna en dörr, vem är du om kriget kommer?

Ukraina är den gängse referenspunkten. Bohlin framhöll att Putin inte fattade att han sparkat in dörren redan 2014. Att Ryssland vid invasionen 2022 mötte ett land som i åtta år förberett sig för just detta, att totalt krig möttes med total motståndskraft.

–Sånt kan bara göras om det stora flertalet är medvetna om läget. Samhällelig motståndskraft kräver just det, medvetenhet om läget, hos den enskilde medborgaren, företagaren och befattningshavaren i det offentliga. 

I Sverige måste det civila försvaret börja utövas i praktiken, poängterade Bohlin.

– Om något håller mig vaken om nätterna så är det att det går för långsamt. Det räcker inte med att umgås med frågan. Civilt försvar är primärt inte en seminarieövning. Medvetenheten måste omsättas i praktisk handling. Åtgärder som faktiskt höjer tröskeln. 

All ny lagstiftning är inte på plats, ej heller är all finansiering kopplad till målbilden fastlagd. Men det är inget skäl till att vänta, framhöll Bohlin.

– Uppbyggnaden av totalförsvaret är inte ett projekt som väntar på slutbesiktning innan driftsättning. Ingen har mandat att vänta i avvaktan på andra. Alla har mandat att öva, vidta åtgärder som höjer uthålligheten inom sitt respektive ansvarsområde. Underlåtenhet att agera är inte tillåtet modus operandi (tillvägagångssätt). 

Bohlin vände sig till alla, frågade retoriskt ansvariga på beredskapsmyndigheter om de byggt sin krigsorganisation, definierat vilken verksamhet som måste upprätthållas respektive inte upprätthållas vid höjd beredskap. Han vände sig till företagare, arbetstagare och privatpersoner.

– Har du tagit hand om din hemberedskap? Har du funderat över att gå med i en frivilligorganisation? Om inte, sätt igång, sade Bohlin och tillade:

– Om ni inte har börjat så ligger ni efter, om ni inte vet hur kan ni antingen fråga MSB eller någon som redan börjat. Svårare än så är det inte. 

Han konstaterade att även regeringskansliet behöver höja tempot.

– Det som kan göras snabbt ska göras snabbt. Inget ska i onödan dras i långbänk. Där vi kan ta genvägar ska vi göra det.  Good enough i morgon är bättre än perfekt om fem år. 

Som exempel tog Bohlin civilplikten där vidareutbildning av civilpliktiga för räddningstjänsten ska påbörjas under året och det gigantiska återtagandet av försörjningsberedskapen där ett snabbspår med uppdrag till MSB och Tillväxtverket öppnats.

– Om jag blir kritiserad för att vi kortat ner remisstider och liknande steg i beredningsprocessen, så kan jag leva med det. Läget är ett annat än det vi är vana vid i det här landet. 

Det framkom under Bohlins framträdande att Lettland infört totalförsvar som ämne i skolutbildningen. Ministern berättade att från 2025 kommer kunskap om Nato och totalförsvaret finnas med i läroplanen för gymnasiet, och att en utredning ser över möjligheterna att få in det i grundskolans läroplan.

– Det är viktigt att man är orienterad i Sveriges huvudsakliga säkerhetspolitiska doktrin, men också har en medvetenhet om totalförsvaret och ytterst vilka anspråk det ställer på mig som individ. I botten av detta finns försvarsviljan och totalförsvarsplikten.

Här är Bohlins framträdande