Reportage

Gallerian säljer på säkerhet

Går det att locka kunder med säkerhet?

Det gör Kista Galleria. Säkerhet är en del av imagen för att öka köpcentrets popularitet.

KISTA
Gallerian har 60 000 besökare varje dag. 180 butiker och restauranger har öppet 10-21 sju dagar i veckan, ett krav från hyresvärden.

En olycka som skulle tvinga hela gallerian att stänga för en tid får bara inte inträffa.

– Konkurrensen om kunderna är stenhård och kunderna hittar snabbt till andra köpcentrum i närområdet, säger driftchefen Daniel Eriksson.

Men i stället för att bara se den som ett måste försöker man använda högre säkerhet än hos andra som ett argument för att locka kunder.

För fyra år sedan hade Kista Galleria en brand som kunde blivit allvarlig. Överdosering av tändvätska till en kolgrill i en restaurang orsakade brand i ventilatonssystemet, som spreds till en kraftig brand på taket.

– Jag tror det egentligen var då som arbetet började. På den tiden tyckte nog ledningen att vi ställde jobbiga frågor vid våra besök. Men de senaste två åren har initiativen kommit från gallerian, nu är vi bara ett stöd på vägen, säger Stefan Wittberg, Storstockholms brandförsvar.

Då fick automatlarm bilarna att rulla ut från brandstationen, som ligger i samma kvarter, drygt 20 gånger om året. Nu är de sällsynta.

– Vi haft åtta falska automatlarm på två år och inte varit där för tekniskt fel.
Gallerialedningen har gjort en del enkla förbättringar, och i vissa fall tänkt längre. Som att låta räddningstjänst och polis ta del av information från bevakningskameror.

– Kamerorna är centrala i vårt säkerhetsarbete. Vi tyckte det var lämpligt att länka ihop oss med Storstockholms räddningscentral och dela med oss av den information vi har, säger Daniel Eriksson.

Kameraövervakningen är webbaserad och räddningstjänsten kan få larmplatsen i direktsändning.

De rörliga bilderna har minskat antalet onödiga larm, räddningstjänsten har ibland kunnat ge råd om åtgärd och när det varit skarpt har utryckningsstyrkorna haft rörliga bilder till ledningscentral eller brandbilen.

Kista Galleria vill utnyttja kamerorna mer aktivt i framtiden, exempelvis ha dem kopplade till belysningen. Tänds ljus oväntat i lokalerna ska kameror i aktuellt område aktiveras.

– På gång är att de väktare som rör sig i lokalerna ska ha tillgång till en hjälm med kamera för att kunna föra över bilder från områden där fasta kameror saknas. Mig veterligen har inget annat köpcentrum detta. Men vi har extremt mycket folk här och någon form av larm varje dag, säger Daniel Eriksson.

Vad bedömer ni som de allvarligaste hoten?

– Risken för brand eller att någon detonerar en bomb.

Vad är ni mest nöjda med?

– Säkerhetstänket med utbildning av all personal. Och samverkansavtalet med polisen om utbyte av information. Vi är det första och enda privata företaget som har ett sånt avtal med polisen.

När Gallerian på allvar började se över säkerheten startade man med de tekniska installationerna. Det visade sig att en del rökdetektorer satt för tätt och larmade fel.

Nu har underhåll schemalagts och det finns en uttalad ansvarsfördelning.

Utrymningsorganisationen har trimmats, förutom ledningen och väktarna är även alla städare och diskare involverade. Vårdcentralen och Filmstaden i anslutning till gallerian har egna utrymningslarm och omfattas inte av gallerians utrymningslarm, men har i stället fått blixtljus som slås på vid larm.

Verksamheter som inte har kontroll på egna säkerheten får stöttning.

– De sköter det förebyggande arbetet, säger Wittberg.

Kista Galleria har även gjort åtgärder för att minska konsekvenserna vid brand. Räddningstjänsten kan styra ventilationen i lokalerna och stora rökgardiner fällas ner från taken i de öppna ytorna för att försvåra rökgasspridning.

– Dessutom har de gjort en tredimensionell insatsplan åt oss. Jag kan peka på en butik på kartbilden och få upp information om den.

Storstockholms brandförsvar har fem huvudpunkter för brandskyddsarbete, som handlar om riskinventering, släck- och utrymningsmöjligheter, brandbegränsning och räddningstjänstens möjlighet att göra insats. Utifrån de punkterna bedrivs utbildning och information i riskmedvetenhet och brandsäkerhet till stöd för gallerian.

– Vi började uppifrån med ledningen och tog oss sedan an verksamhetsinnehavarna. Med stöd av våra fem punkter tror jag vi fått dem att tänka mer praktiskt. Nu går vi in och detaljstuderar alla 180 verksamheter. Jag är för information. Ju fler som känner till hur det fungerar, desto enklare blir det. Med små medel kan man då åstadkomma mycket, säger Stefan Wittberg.

Ett test av teknik och organisation blev det när någon slängde grillkol i en avfallspress. Rökutvecklingen blev kraftig och hela gallerian fick utrymmas.

– Den gången fick man ett kvitto på att organisationen fungerade.

Kista Galleria klingar olika i folks öron. Anläggningen ligger nära både högteknologiska Kista Science City och miljonprogrammets mångkulturella bostadsområden.

– Många kallar detta ett problemområde med bland annat hög arbetslöshet.

Men i gallerian har brottsligheten gått ner till nästan noll, säger Stefan Wittberg

– Vi vill ändå förbättra vår image och försöker ta ett större socialt ansvar för att öka den lokala förankringen, bland annat genomför vi en del arrangemang, säger Daniel Eriksson.

Visionen är utveckling, gallerian ska växa.

– Ut mot marknaden använder vi säkerheten som ett argument, att den stora mängden besökare hänger samman med att vi är en säker handelsplats.

 

Bildar hyresgästerna på nytt sätt

Vi står i receptionen hos ledningen för Kista Galleria. Gunnar Mässing, vd, sätter fingret på den väggplacerade datorn med pekskärm, eller kommunikationsstationen som den kallas. Den är ett sätt att prata med hyresgästerna, om bland annat säkerhet.

– Historiskt har väktare delat ut lappar, men det funkar inte. Och många butiker tillåter inte internetanvändning. Därför blev det den här, den är självframvärkt.

Systemet fanns inte, men har nu utvecklats av ett företag på uppdrag av Kista Galleria. För tre miljoner kronor fick man runt 200 kommunikationsstationer som bland annat placerats i alla butiker och restauranger.

På skärmen kan alla verksamma i gallerian med pekfingret klicka sig fram till all tänkbar information om säkerhetssystem, brandskyddsarbete, källsortering, evenemang med mera, eller kommunicera med gallerialedningen.

– Kommunikationsstationerna har satt en ny branschstandard, gjort pappersutskick och centrumpärmar överflödiga.

Kista Galleria

  • 89 400 kvadratmeter, varav tvåtredjedelar utgör köpcentret. 180 butiker och restauranger med 2 000 anställda. Restaurangtorget serverar 6 000 gäster varje dag.
  • 60 000 besökare varje vardag, 40 000 helgdagar. 17,3 miljoner besökare omsatte 2,2 miljarder kronor under 2010
  • I gallerian finns ett stort antal bevakningskameror, hur många vill man inte avslöja.
    Bevakningen är bemannad dygnet runt, två personer i bevakningscentral och under butikernas öppettider tre väktare i gallerian.
  • Larmfördröjning används. Vilket innebär att man själva kontrollerar larm innan det skickas vidare till räddningstjänsten. Minskar antalet onödiga larm.
  • Antalet brott har minskat med 35 procent 2007-2009.
  • Kista Galleria ägs av norska försäkringsbolaget Vital Forsakring.