Erfarenhet

Cellplastisolering i fasad spred brand

Ett äldre par som var ute och tog en nattlig promenad upptäckte kraftig rök från en större skolbyggnad. Räddningstjänsten larmades och kunde snabbt konstatera att branden var utvändig och endast omfattade fyra av de sex våningarna vid ett av byggnadens hörn.

Skolan som är byggd 2006 har stomme av betong. På platsen där branden startat var betongen utvändigt isolerad med 10 cm tjocka skivor av frigolit. Högre upp ersattes cellplastskivorna av mineralull samt ett vindskydd av tjärpapp. Ytterst utgjordes fasaden av ett centimetertjockt skikt av härdat floatglas.

Räddningstjänstens utredning visar att branden orsakats av en eller flera personer som stulit el-kablar. För att komma åt den dyrbara kopparen hade de tänt eld på det isolerande plasthöljet. 
Som skydd mot vinden och för att om möjligt dölja eldskenet hade de lagt brasan intill en yttervägg på skolan som de trodde var obrännbar. Det var den inte. Lågorna fick fäste i frigolitisoleringen och spred sig snabbt uppåt under fasaden av glas.

Lyckligtvis upptäcktes branden och kunde bekämpas innan den gick vidare in i byggnaden.
 
Artikeln bygger på en rapport av Tommy Skeppland, Räddningstjänsten Syd.
 

Erfarenheter

  • Tjuvar som stjäl el- och telekablar för att sälja som kopparskrot är till bekymmer för räddningstjänster och miljökontor i hela landet. För att frigöra metallen sätter de eld på plastisoleringen. Detta sker oftast nattetid och vållar såväl bränder som många onödiga larm.
  • Isolering av frigolit eller andra typer av cellplast är lättantändlig och ger stark rökutveckling vid brand.