Nyhet

"Höststormar större problem än solstormar"

På Svenska kraftnät är man kritisk till alla larmrapporter om solstormar.

– Vi har 60-årig erfarenhet av att driva elsystem och har utsatts för många solstormar men inte en enda kund har blivit strömlös på grund av rymdväderhändelser i stamnätet. Vi haft fem gånger starkare magnetfältsförändringar än Quebecstormen och veckans blåsväder har orsakat mer problem för Sveriges elförsörjning än alla solstormar de senaste 100 åren, säger Stefan Arnborg, på Svenska kraftnät.

Att Quebec- och Halloweenstormarna fick så allvarliga konsekvenser berodde enligt Stefan Arnborg på olyckliga omständigheter och misstag som begicks av respektive elbolag.

Det svenska stamnätet har transformatorer av en robustare typ än de amerikanska, en typ som bara Sverige och Ryssland har. Däremot är elbolagens regionala nät mer sårbara. Det man är orolig för, även om följderna är oklara, är en så kallad hundraårsstorm av Carringtontyp.

– Våra transformatorer är byggda efter andra specifikationer än Svenska kraftnäts och en hundraårsstorm skulle vi inte klara, säger Johan Fält på Vattenfall.

Transformatorerna hos elbolagen utnyttjas hårdare och har inte de marginaler som krävs. Det är inte ekonomiskt lönsamt att investera i en "överkapacitet" som ska klara en extrem solstorm som kanske aldrig kommer.

De fysiska elnäten är inte problemet enligt Stefan Arnborg. Han är mer orolig för vilka beslut som kommer att fattas i kontrollrummen vid en krissituation.

– Om kontrollrummet hos bolag A ger order till kontrollrummet hos bolag B så kommer den ekonomiska verkligheten snabbt upp på bordet: vem betalar vad? Om det leder till förluster för bolag B eller det visar sig att åtgärden var onödig, vad händer då, skadestånd?

– I denna fråga behöver de svenska nätbolagen, inklusive Svenska kraftnät, mer stöd till kontrollrummen så att den enskilda operatören vet vad som får, kan eller bör göras i händelse av en kraftig solstorm, säger Stefan Arnborg.