Nyhet

Brandskum hotar dricksvattnet

Farliga ämnen från brandskum utgör idag största hotet mot dricksvattnet.

Livsmedelsverkets enkät till kommunerna pekar på att en tredjedel av befolkningen kan ha problem med dricksvattnet.

I ett gemensamt projekt ska MSB och Kemikalieinspektionen kartlägga innehållet i skumvätskor på marknaden.
De handlar om så kallade högfluorerade ämnen, PFAS, per- och polyfluorerade alkylsubstanser. Det är en substans i den här familjen, PFOS, som nu hittats i dricksvatten på många håll i landet. PFOS är numera förbjudet men användes tidigare i brandskum.

De första fynden dök upp för 2-3 år sedan kring Arlanda, Landvetter och Malmö, men särskilt vid militärflygplatserna i Tullinge och Kallinge där det användes brandskum med PFOS vid övning. I både Tullinge och Kallinge har kommunerna tvingats stänga vattenverken. Samma brandskum har i princip använts vid alla räddningstjänsters övningsområden.

– Vi och Livsmedelsverket har insett att det här är så stort, berör så många kommuner och myndigheter att vi måste försöka samarbeta och hitta lämpliga lösningar tillsammans, säger Bert-Ove Lund, Kemikalieinspektionen.

Därför har det startats ett nätverk för högfluorerade ämnen. Fluorhaltiga brandskum är det mest akuta problemet, men nätverket anser att det kan behövas långsiktig samverkan om PFAS-problematiken i allmänhet sanering av förorenade områden, miljöproblem, kontaminerad mat (fisk) och dricksvatten, etc.

– Substansen i brandskummet som ställt till problemet är PFOS. Men det finns en ”syster” med en kortare kolkedja som också dykt upp i dricksvatten. I Uppsala är det faktiskt bara den substansen som nått fram till dricksvattnet, PFOS har ännu inte gjort det.

Brandskum är mycket komplexa blandningar och innehåller väldigt många fluorerande ämnen. De ämnen som ersatt PFOS är också högfluorerade, tillhör delvis familjen PFAS och man vet inte om de är miljövänligare. Till EUs produktregister behöver man bara anmäla en substans om dess halt i huvudprodukten är fem procent eller mer.

– Skumvätskor som används idag innehåller högfluorerade ämnen, det vet vi. Men exakt vilka är lite mer oklart. De här ämnena är så potenta och finns oftast i lägre koncentrationer vilket innebär att de inte måste anmälas till produktregistret. PFAS och PFOS-föreningar har haft många andra användningsområden som golvpolish, ytbehandlingsmedel osv. Ofta är det inte ens promille-halter i medlen eftersom de är så otroligt ytaktiva.

Projektet tillsammans med MSB ska i första kartlägga de ämnen som används idag. För MSB gäller det inte bara miljön utan även arbetsmiljörisker för brandmän.

– I Kina tillverkas fortfarande PFOS för brandskum så vi kommer att ha lite extra fokus på vad det kan komma in därifrån, säger Bert-Ove Lund.