Nyhet

Ny brandstation – för Mitt Bohuslän i tiden

Smidigare utryckningar, ett övningsområde innanför grindarna och förhoppningsvis fortsatt friska brandmän.

Med ny brandstation följer Räddningstjänsten Mitt Bohuslän med i tiden.

– Det är hög kvalité, jag tycker vi fått mycket för pengarna, säger enhetschef Magnus Lagrell.

Den nya brandstationen öppnades 12 september, belägen på I17:s gamla regementsområde nordost om stan.

Där har räddningstjänsten nära anslutning till större vägar, men klarar också tidskraven för höghöjdsinsatser inne i stan.

Den gamla stationen invigdes för drygt 60 år sedan, då i utkanten av stan men numera omgärdad av stadsbebyggelse.

– Vi har hela tiden haft utryckning i stadsmiljö, stationen låg illa till. Den har tjänat oss bra över åren, men gjort sitt, konstaterar Magnus Lagrell.

För 180 miljoner har förbundet fått en modern station som huserar all dagtidspersonal, ändamålsenliga lokaler för stab, samband och utbildning.

– Vid större händelser kan vi ta emot mycket folk och bedriva verksamhet dygnet runt.

Ledningssystemet Fyrbodal har sin central i Trollhättan, men vid behov kan Uddevalla numera vara en form av back-up.

– Vi kan inte ta emot larm, men vi kan ta hand om vilken händelse som helst och driva insatsen härifrån.

I anslutning till brandstationen håller ett övningsområde på att färdigställas för totalt 32 miljoner. Det har bland annat ett trevåningshus i betong där arrangerade bränder ombesörjs via gasolmoduler. Hela området omfattar 20 000 kvadrat, varav hälften är övningsområde.

– Närheten gör att vi kan öva och ändå klara 90 sekunder vid larm. Vi kan genomföra upp mot 80 procent av våra övningar där.

Arbetsmiljön är förstås ett stort lyft för alla, men kanske främst för operativ personal som nu arbetar efter konceptet Friska brandmän.

Förhållningssättet börjar redan på skadeplats om det varit en insats där farliga ämnen kan ha florerat. Kläder och materiel plockas då av på skadeplats, försluts och paketeras för hemtransport.

– Får det inte plats i larmfordonen skickas speciell transport för att hämta materielen.

På brandstationen tvättas personlig utrustning och materiel i olika utrymmen. Larmställ och annat stoppas in barriärtvättmaskiner från ena sidan, plockas ut rent på andra sidan väggen.

– För slangar, rökskydd med mera har vi ett speciellt reningsverk. Allt vatten som används vid tvätt går genom reningsverket och dess fem filter innan det förs vidare till kommunens spillverk. Alla partiklar hamnar i filtren, säger Magnus Lagrell och tillägger:

– Vara hälsosam och miljövänlig är sällan billigt. Men vi har höga miljökrav på oss från Uddevalla kommun och ska göra så lite avtryck som möjligt.

En modern anläggning innebär också att den är tillgänglighetsanpassad. Enligt Magnus Lagrell även klimatsmart.

– Vi har bra värden för både värme och kyla. Vårt syfte har varit att skapa en brandstation som uppfyller de moderna krav som kan ställas i dag.

Till en del av investeringarna som reservkraft, masttorn och stabsutrymme har Mitt Bohuslän fått bidrag från MSB.