Reportage

Hjälp att höja egen kapacitet

Tadzjikistan är landet där du inte kan köpa vykort. Orsaken är enkel: Här finns nästan inga turister. Men MSB har haft många medarbetare på plats hösten 2010. De har jobbat för att landet ska bli bättre på att agera om ett av de största hoten mot landet blir verklighet – jordbävning.

DUSHANBE
Tadzjikistan är en geografiskt isolerad före detta sovjetisk republik, som i öster gränsar till Kina, i söder till Afghanistan. Området är ett av de mer utsatta i världen för jordbävningar, laviner, jordskred, översvämningar och lerfloder.

Det finns en nationell räddningsstyrka, Tsentrospas, med personal som är välutbildad i bland annat rappellering och andra uppdrag där rep används.

Däremot är resurserna för sök- och räddningsinsatser i kollapsade byggnader mycket begränsade. Det gäller framför allt teknisk utrustning för att söka efter och nå fram till innestängda människor.

Med stöd från Sida och i samarbete med FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och den ”centrala kommittén för nödsituationer och civilförsvar” driver MSB ett kapacitetsutvecklingsprojekt.

Syftet är att stärka Tadzjikistans egen förmåga att genomföra räddningsinsatser i raserade byggnader de första kritiska dygnen efter en jordbävning, innan eventuell hjälp hinner fram från utlandet.

Det kan även handla om insatser i enstaka hus som rasat på grund av brister i konstruktionen eller som en följd av avsiktliga sprängdåd.

Projektpengarna på 11 miljoner kronor täcker in såväl utbildning som inköp av utrustning samt byggnation av en övningsanläggning.

Projektet kulminerade hösten 2010 med utbildning och övning i den ”ruinstad” som MSB byggt på den nationella räddningsstyrkans övningsfält i huvudstaden Dushanbe.

I mitten av oktober var det slutexamen efter fyra veckors intensivutbildning för tolv elever ur den nationella räddningsstyrkan. Flertalet av dem är sedan tidigare instruktörer och de ska nu lära ut de nyvunna kunskaperna i sök och räddning till sina egna medarbetare.

– Under de fyra veckorna har eleverna haft en enda stigande utvecklingskurva. De tog snabbt till sig teorin och hur internationella sök- och räddningsstyrkor jobbar. Därefter har de lärt sig använda och vårda den nya utrustningen”, säger MSBs projektledare Carl-Johan Bäckström.

Som lärare och instruktörer har MSB huvudsakligen anlitat personal ur den svenska sök- och räddningsstyrkan. Majoriteten kommer från kommunala räddningstjänsten, exempelvis Leif Andrén från förbundet Storgöteborg. Han fanns på plats under höstens utbildningar.

– Det här sättet att stärka ett lands kapacitet att själv hantera katastrofer direkt efter att de inträffat är ett bra sätt att bedriva bistånd på. Tidsfaktorn för att rädda liv när byggnader rasat är väldigt viktig och därför behöver det i det drabbade landet finnas både modern utrustning och kunskaper att använda den, säger Andrén.

En förutsättning för att projektet ska bli en framgång på sikt är att de som gått fyraveckorsutbildningen i sin tur för kunskaperna vidare till sina kollegor inom den nationella räddningsstyrkan.

– Huvuddelen av vår insats är nu avslutad. Tadzjikierna påbörjar nu sin egen utbildning och fram till sommaren 2011 stöttar vi dem under själva genomförandet av utbildningen, men även med framtagandet av utbildningsplan. Viktigt är också att säkerställa så att tadzjikierna skapar rutiner för vård, underhåll och reparation av utrustningen. Det slutgiltiga målet för projektet är att tadzjikerna själva ska forma en kvalificerad sök- och räddningsstyrka. Det vi erbjuder är hjälp till självhjälp, säger projektledaren Carl-Johan Bäckström.

Kapacitetsutveckling

  • Kapacitetsutveckling av Tadzjikistans katastrofhantering startades 2007 och slutförs i juni 2011.
  • Projektet är ett samarbete mellan FNs utvecklingsprogram (UNDP), MSB och SDC (Swiss Agency for Development and Cooperation) samt den tadzjikiska statens kommitté för krissituationer och civilförsvar.
  • För finansieringen bidrar Sverige (Sida) med 11 miljoner kronor, SDC, Schweiz 4,5 miljoner kronor och FN 1,3 miljoner kronor.

Fakta Tadzjikistan

  • Republik, självständigt land 1991. Friheten från gamla Sovjet följdes av ett blodigt inbördeskrig 1992-97.
  • 7,3 miljoner invånare på en yta motsvarande en tredjedel av Sveriges. 700 000 bor i huvudstaden Dshanbe. 85 procent är av invånarna är sunnimuslimer.