Nyhet

Ronneby tvingades stänga vattenverket

Ronneby drabbades hårt av PFAS-ämnen från brandskum som används F 17s brandövningsplats i Kallinge.

Där hittades höga halter av PFAS i dricksvattnet och kommunen beslöt snabbt stänga vattenverket i Kallinge.

Miljöskandalen upptäcktes av en tillfällighet i december 2013. I slutet av året fick länsstyrelsen lite pengar över och vill ta vattenprover.

– Vi hänvisade till en plats där et är lätta att köra fram med bil. Vi kunde lika gärna hänvisat dem till en annan brunn och då hade det inte uppdagats. Brunnen ligger intill vattenverket och någon kilometer från brandövningsplatsen, berättar Kent Broström, VA-chef i Ronneby kommun.

Han är projektledare för PFAS i Kallinge och på heltid sysselsatt med att lösa dricksvattenfrågan sedan vattenverket stängdes av. När länsstyrelsens provsvar kom gjorde kommunen egna provtagningar och när svaren på dessa kom stängde man omedelbart av vattentäkten.

7-8 km norr om det gamla vattenverket har kommunen gjort fyra nya brunnar som provpumpas och som ser lovande ut.

– Vi hade lite tur att Ronneby och Kallinge är sammankopplat så vi har tagit vatten från Ronnebys vattentäkt. Men efter att ha gjort det i ett och ett halvt år sviktar grundvattennivåerna. Det gör att vi lägger provisoriska vattenledningar ovan mark till vattenverket från det nya området för att klara vattenförsörjningen hösten och vintern, säger Kent Broström och beräknar kostnaderna för PFAS-problemet till 40-45 miljoner kronor.