Nyhet

MSB efter fartygsbranden: ”Tveka inte”

Nu har MSB utrett branden på passagerarfartyget Stena Scandica 2022.

Slutsatsen: det finns ett stort behov av proaktivitet och tidig samverkan mellan olika räddningstjänstaktörer.

– Vänta inte på att ”någon annan” ska initiera, säger Henrik Larsson, enhetschef på MSB.

Omkring 300 personer fanns ombord när det i augusti 2022 började brinna på passagerarfartyget Stena Scandica på Östersjön. Fartyget gick inte att styra under sex timmar.
Ett 30-tal barn och äldre evakuerades med helikopter på kvällen.
Personal ombord lyckades få igång maskinerna igen och fartyget tog sig för egen maskin till Nynäshamn.


MSB:s utredning av händelsen visar på stort behov av tidig samverkan, informationsdelning och proaktivitet mellan aktörer vid komplexa händelser av det här slaget.
Olika aktörer behöver snabbt bli aktiverade och tidigt få en uppdaterad samlad lägesbild.
– Tveka inte att inleda samverkan tidigt vid komplexa händelser. Att någon aktör sätter igång en snabb, fungerande samverkan vid en händelse, innebär inte att någon annan övertar ledning eller någon enskild aktörs ansvar eller mandat, utan ska syfta till att samordning och gemensam inriktning ska åstadkommas utifrån den aktuella situationen och behoven.
Det säger Henrik Larsson, enhetschef vid enheten för ledning och räddningstjänst under höjd beredskap, på MSB.


Han fortsätter:
– För att samverkan mellan myndigheter ska kunna fungera på ett tillfredsställande sätt bör förutsättningar finnas för att samverkan ska kunna ske på alla nivåer.
Syftet med MSB:s utredning var att ta fram ett underlag som kan användas för utveckling av ledning och samverkan vid flera samtidigt pågående räddningsinsatser vid en händelse i statlig och kommunal räddningstjänst.